Vidomes: ‘boven op de bal’ bij betalingsachterstanden

Een ‘sociaal depot’ waaruit ondersteuning wordt betaald voor mensen die een huurachterstand hebben. Gevuld met de boetes voor te laat betalen, de zogenaamde incassokosten, die voorheen naar de deurwaarder gingen. Het is een van de onderdelen van een nieuwe aanpak waarmee Vidomes huurders met betalingsproblemen proberen te helpen.

“Bij het extern incasseren van achterstallige gelden zijn er altijd twee fases”, vertelt Werner Kool van Vidomes, die mede het systeem heeft bedacht. “In de eerste, ‘minnelijke’, fase moet de huurder als boete een percentage over het openstaande bedrag betalen. Bijvoorbeeld 15 procent van 500 euro. Die 75 euro ging tot op heden altijd naar het incassobureau  of deurwaarderskantoor. Bij Vidomes zeggen wij nu: we laten dat geld anders terechtkomen. Als de boete wordt geïncasseerd komt het bedrag van de boete in het sociaal depot. Daar gaan we mensen heel gericht mee helpen.”
 
Een belangrijke doelgroep bij die hulp vormen volgens Kool de jongvolwassenen die voor het eerst op zichzelf gaan wonen. Een deel van deze groep slaagt er in hun eerste jaren op eigen benen niet in op tijd hun huur te betalen en daardoor ontstaat een huurschuld. Deze groep is vaak gebaat bij  budget-coaching en financiële voorlichting deze ondersteuning kan nu uit het sociaal depot worden bekostigd. “Maar je kunt ook denken aan coaching van senioren die er door het overlijden van hun partner alleen voor zijn komen te staan terwijl ze nooit de financiën beheerden. Deze groep kunnen  we van het sociaal depot ook helpen om  grip te krijgen op hun financiën.”

Vidomes zit over de hele linie “boven op de bal” als het gaat om huurachterstanden, legt Kool uit. De ervaring leert dat de eerste maand in dat proces cruciaal is. Ben je als corporatie dan niet scherp genoeg, dan kunnen mensen schulden opbouwen van duizenden euro’s. Bedragen die nauwelijks nog terug te betalen zijn.

Daarom herinnert Vidomes haar huurders er in de eerste periode op allerlei manieren aan dat ze nog de huur moeten betalen. Ten opzichte van het oude beleid, bellen of sms-en medewerkers  eerder een huurder met een achterstand , leggen ze indien nodig een huisbezoek af en kunnen ze voor ondersteuning  zorgen als een huurder er zelf niet meer uitkomt. Ook is Vidomes strenger.“ Al na zes weken schakelen we de gerechtsdeurwaarder in. Het klopt dat we op deze manier de druk behoorlijk opvoeren, maar dat vinden we socialer dan achterstanden laten oplopen. Je wilt een bewustwordingsproces op gang brengen.”

Daarnaast heeft Vidomes de afspraken met de deurwaarders aangepast. “Wij hebben duidelijk gemaakt: dit is ons sociale gezicht, zo willen we het doen. In plaats van dat zij de procedure bepaalden, bepalen we die nu zelf. Wij werken nu met twee deurwaarderskantoren die eigenlijk een ‘verlengstuk’ van Vidomes zijn, waar wij dat eerder met vijf deden.”

De eerste resultaten zijn hoopgevend. Vidomes heeft de huurachterstanden zien dalen. Datzelfde geldt voor het aantal ontruimingen. “Alleen het aantal zaken bij de gerechtsdeurwaarder is niet afgenomen”, aldus Kool, “maar dat komt omdat we die procedure nu eerder starten dan in het verleden.”

 

 

“Ik verlaat straks fluitend de sector”

“Corporaties kunnen binnen de nieuwe spelregels een rol spelen als ze het vertrouwen van de politiek weten terug te winnen”, zeggen directeur-bestuurders André van den Berg van Wonen Wateringen en Ab Abbinga van Wonen Midden Delfland vlak voor hun afscheid. “Het zou goed zijn actief meer rekenschap te geven van wat ze doen, zodat de politiek de meerwaarde ervan inziet.”

Lees Meer
Karin van Dreven en Jolanda Hoogeboom in ‘De Monitor’

Hoe komt het dat steeds meer huurders in de problemen komen omdat zij geen woning  kunnen vinden die past bij hun inkomen? Die vraag stond zondagavond 22 mei centraal in het tv-programma De Monitor van KRO/NCRV. Directeur-bestuurder Karin van Dreven van Haag Wonen en SVH-directeur Jolanda Hoogeboom hielpen met het vinden van de antwoorden.

 

Lees Meer