‘Bouw woningen in de binnenstad zonder parkeerplaatsen’

 

 

 
 

Een te rigide parkeernorm zorgt ervoor dat in steden als Delft en Den Haag minder nieuwbouwprojecten en transformaties van kantoorpanden van de grond komen dan mogelijk is. Gemeenten zouden corporaties daarom in de eerstvolgende regionale prestatieafspraken moeten toestaan dat zij écht maatwerk leveren voor bewoners. Corporatie- en studentenwoningen nabij hoogwaardig openbaar vervoer kunnen mogelijk zelfs helemaal zonder parkeerplaatsen worden opgeleverd; het ov is daar op orde en ook alle voorzieningen zijn vrijwel altijd dichtbij. Er zijn heel veel mensen die zonder auto op zo’n plek willen wonen. Dat is de stelling van Barend Jansen, die namens de provincie Zuid-Holland onderzoek deed naar de consequenties van de huidige parkeernomen. Hij noemt die in de praktijk vaak “zonde van het geld”.

De verplicht te bouwen parkeerplaatsen zijn volgens Jansen gebaseerd op het achterhaalde idee dat ieder huishouden nog altijd een of twee auto’s telt. Uit recente studies blijkt echter dat dit in stadscentra niet opgaat als er voldoende treinen, trams en bussen in de buurt zijn. Zeker niet bij het groeiende aantal jongere en kleinere huishoudens. In Delft en Den Haag is het gemiddelde autobezit gedaald tot ongeveer 0,5. Daar wordt in de parkeernormen echter niet of nauwelijks rekening mee gehouden. Het gevolg in de praktijk, zegt de provincie Zuid-Holland, is niet alleen dat er transformeerbare gebouwen onnodig leeg staan en dat bouwterreinen braak blijven liggen, maar ook dat er veel parkeerplaatsen voor niets worden gebouwd. Dat geldt zeker voor parkeergarages bij nieuwe projecten, die er vaak komen omdat gemeenten er vooral op gebrand zijn de parkeerdruk op straat niet op te laten lopen.

Daarbij hebben zij geen oog of zelfs geen weet van de kosten van een gebouwde ondergrondse parkeergarage. Per plek kosten die tussen de 20.000 en 40.000 euro. Beleidsambtenaren van een grote gemeente stelden zelfs dat de leegstand geen gevolg is van de te hoge parkeernorm, maar van het feit dat corporaties geld vragen voor het huren van de parkeerplek. In hun beleving moet dit dus gratis worden aangeboden. “Bij de voorbeelden die wij kregen van recent opgeleverde binnenstedelijke woningbouw-complexen staat gemiddeld  62% van die parkeergarages structureel leeg”, weet Barend Jansen. “Dat is voor corporaties onrendabel. Ze maken hier verlies op. Een projectleider van Staedion stelde: ‘Voor iedere vier leegstaande parkeerplaatsen had ik een woning kunnen bouwen’. Het gaat dus ook ten koste van de realisatie van sociale huurwoningen.”

Het ‘gebouwde parkeren’ heeft bovendien een opdrijvend effect op de huurprijzen; gemiddeld zo’n 60 euro per maand, terwijl een straatparkeervergunning voor 35 euro per jaar kan worden aangevraagd. Vanwege die relatief hoge huur worden sommige woningen onbetaalbaar voor de doelgroep. Zeker voor huishoudens die niet eens over een auto beschikken. Jansen beseft dat het onderwerp binnen veel gemeenten politiek gevoelig ligt. Gemeenteraadsleden krijgen geregeld brieven van wijkbewoners die klagen over parkeerdruk. “Maar een hoge parkeernorm is niet de oplossing omdat het een te groot effect heeft op de nieuwbouw. Er moet creatiever worden nagedacht over oplossingen.”

Die oplossing ziet hij in werkelijk maatwerk: corporaties zouden zelf moeten kunnen beslissen over het aantal te bouwen parkeerplaatsen. “Gemeenten zeggen dat dit nu al mogelijk is. Maar dat gebeurt nog te ad-hoc. Er moet nu van tevoren uitgebreid over onderhandeld worden, als er al ruimte wordt gegeven voor maatwerk. Op die manier kunnen projecten heel erg vertragen of wordt door die onzekerheid bij voorbaat al teruggeschrokken voor herstructurering, omdat er dan veel meer ruimte voor auto’s moet komen dan in de bestaande situatie het geval is.” Voorbeeld is het herstructureringsproject aan de Putsebocht op Rotterdam Zuid, daar werden 82 woningen gesloopt en er maar 50 teruggebouwd, omdat er ruimte moest worden gemaakt voor parkeren. Waar eerst dertig gezinnen woonden midden in de stad, is nu plek voor auto’s.  

“Staedion is nu bezig met een pilot in het centraal gelegen Energiekwartier in Den Haag. Zij gaan kavels bouwen zonder parkeerplaatsen omdat de ov-voorzieningen op die locatie uitstekend zijn. Mensen worden zelf verantwoordelijk hoe ze hun parkeergelegenheid regelen als zij een auto willen. Je communiceert dit van te voren met de toekomstige bewoners, zodat mensen weten waar ze voor kiezen. De ontwikkeling van dit project wordt op deze manier een stuk betaalbaarder.”

Dat het nog creatiever kan, wordt in Utrecht al aangetoond. Daar is op centrale plekken en voor studentenwoningen in plaats van de parkeernorm alleen een aantal deelauto’s aangeboden. Zo wordt in alle mobiliteitsbehoeften voorzien én kunnen er meer betaalbare woningen worden gebouwd in de stad. De omgeving wordt er nog leefbaarder door ook, aldus Jansen.

“Deze studie is ons bekend”, reageert bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski van Staedion. “Bij binnenstedelijke woningproductie ervaren wij inderdaad de genoemde nadelige effecten van de parkeernormen. Het realiseren van gebouwde parkeerplaatsen bij binnenstedelijke woningproductie rekenen we niet tot onze taak. Wij zijn van het huisvesten van mensen, niet van auto's. Dat geld investeren we liever in extra woningen, waar de stad behoefte aan heeft.”

“Het effect van de parkeernormen op de binnenstedelijke woningproductie is een onderwerp waar Staedion al langer aandacht voor vraagt. De corporaties en de gemeente Den Haag zijn in gesprek over de vraag hoe we nieuwbouw kunnen versnellen. De parkeernormen staan daarbij ook op de agenda. We zouden ons goed kunnen voorstellen dat dit onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende ronde regionale prestatieafspraken.”

Ook directeur Mohamed Baba van Woonbron Delft reageert: “Wij zijn voorstander van het toepassen van maatwerk bij het bepalen van de parkeernorm voor nieuwbouw. Idealiter kom je met de gemeente tot een passende parkeernorm, op basis van de doelgroep en locatie van de nieuwbouw in de stad. De prestatieafspraken vormen een van de manieren om de afspraken hierover vast te leggen.”

Bekijk hier het rapport.

 

‘Bouw woningen in de binnenstad zonder parkeerplaatsen’

Een te rigide parkeernorm zorgt ervoor dat in steden als Delft en Den Haag minder nieuwbouwprojecten en transformaties van kantoorpanden van de grond komen dan mogelijk is. Gemeenten zouden corporaties daarom in de eerstvolgende regionale prestatieafspraken moeten toestaan dat zij écht maatwerk leveren voor bewoners.

Lees Meer
Statushouders delen een woning

Vier Syrische mannen die wachten op gezinshereniging, delen aan de Kersengaarde in Leidschendam een woning van WoonInvest. Zij zijn gevlucht voor de oorlog in hun land en kwamen als statushouder in aanmerking voor een corporatiewoning. Om te voorkomen dat de woningmarkt verstopt raakt, bundelden WoonInvest, de gemeente Leidschendam-Voorburg en Villex de krachten.

Lees Meer
‘Bouw woningen in de binnenstad zonder parkeerplaatsen’

Een te rigide parkeernorm zorgt ervoor dat in steden als Delft en Den Haag minder nieuwbouwprojecten en transformaties van kantoorpanden van de grond komen dan mogelijk is. Gemeenten zouden corporaties daarom in de eerstvolgende regionale prestatieafspraken moeten toestaan dat zij écht maatwerk leveren voor bewoners.

Lees Meer
Statushouders delen een woning

Vier Syrische mannen die wachten op gezinshereniging, delen aan de Kersengaarde in Leidschendam een woning van WoonInvest. Zij zijn gevlucht voor de oorlog in hun land en kwamen als statushouder in aanmerking voor een corporatiewoning. Om te voorkomen dat de woningmarkt verstopt raakt, bundelden WoonInvest, de gemeente Leidschendam-Voorburg en Villex de krachten.

Lees Meer