Statushouders delen een woning

Vier Syrische mannen die wachten op gezinshereniging, delen aan de Kersengaarde in Leidschendam een woning van WoonInvest. Zij zijn gevlucht voor de oorlog in hun land en kwamen als statushouder in aanmerking voor een corporatiewoning. Om te voorkomen dat de woningmarkt verstopt raakt, bundelden WoonInvest, de gemeente Leidschendam-Voorburg en Villex de krachten.

“Eind 2015 trokken we bij de gemeente aan de bel”, vertelt Birgit Hijdra, manager Wonen bij WoonInvest. “Op dat moment kwamen er veel alleenstaande mannen uit met name Syrië en Eritrea op de woningmarkt. Samen met de gemeente zochten we naar mogelijke oplossingen om te voorkomen dat we jonge starters in Leidschendam-Voorburg niets meer zouden kunnen bieden. In eerste instantie dachten we vooral aan leegstaande kantoorpanden of nieuwbouw, totdat de gemeente ons in contact bracht met Villex.” Villex richt zich al jarenlang op leegstandbeheer. De organisatie heeft ervaring met het huisvesten van bijzondere doelgroepen, het uitvoeren van transformaties en sociaal beheer.  

Geen risico op leegstand
Villex ondersteunt WoonInvest bij het aanbieden van een eengezinswoning aan meerdere statushouders. “We willen niet het risico lopen op leegstand”, vertelt Hijdra. “En we vinden het belangrijk dat één partij de woning afneemt. In 2016 stelden we een vijfkamerwoning ter beschikking, die door de gemeente werd ingericht. Villex neemt de woning voor een periode van vijf jaar van ons af en sluit met alle bewoners een gebruikersovereenkomst af. Het COA - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers - selecteert de bewoners. Vluchtelingenwerk onderhoudt het contact met hen. Wij hebben er verder geen omkijken naar. Zodra hun gezinsleden in Nederland aankomen, verhuizen de mannen door en komen er anderen in hun plaats.”

Van elkaar leren
“Omdat we dit voor het eerst doen, zijn we heel zorgvuldig met de communicatie omgegaan”, aldus Hijdra. “We spraken vooraf onder meer met de wijkagent en de bewoners in de directe omgeving. Ook gingen we met de bewonerscommissie om tafel. In overleg met de gemeente en het COA is besloten om vier mannen uit Syrië in de woning te huisvesten. De voornaamste reden hiervoor was dat zij over het algemeen goed Engels spreken, waardoor het maken van afspraken gemakkelijker gaat. De mannen hebben ieder een eigen kamer en delen een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en badkamer. Ze hebben veel steun aan elkaar omdat ze een gemeenschappelijke achtergrond delen en veel van elkaar kunnen leren. In het begin hield de huismeester van WoonInvest een oogje in het zeil om te zien of alles goed ging. Hij bood vooral hulp bij praktische zaken, zoals de weg wijzen naar de berging of de vuilcontainers. Er is geen overlast, ook niet bij de twee verhuizingen die inmiddels hebben plaatsgevonden. De mannen die er wonen gaan goed met elkaar om en hebben steun aan elkaar. Het gaat zo goed dat we besloten hebben om dit jaar een tweede woning ter beschikking te stellen. Waar precies en wie erin komen wonen, is nu nog niet bekend.”

Naast het delen van een woning, wordt er ook gewerkt aan andere oplossingen om de druk op de woningmarkt te verminderen. Samen met de gemeente en Vidomes gaat WoonInvest de komende jaren ruim 200 woningen bouwen gericht op doorstromers.

 

‘Bouw woningen in de binnenstad zonder parkeerplaatsen’

Een te rigide parkeernorm zorgt ervoor dat in steden als Delft en Den Haag minder nieuwbouwprojecten en transformaties van kantoorpanden van de grond komen dan mogelijk is. Gemeenten zouden corporaties daarom in de eerstvolgende regionale prestatieafspraken moeten toestaan dat zij écht maatwerk leveren voor bewoners.

Lees Meer
Statushouders delen een woning

Vier Syrische mannen die wachten op gezinshereniging, delen aan de Kersengaarde in Leidschendam een woning van WoonInvest. Zij zijn gevlucht voor de oorlog in hun land en kwamen als statushouder in aanmerking voor een corporatiewoning. Om te voorkomen dat de woningmarkt verstopt raakt, bundelden WoonInvest, de gemeente Leidschendam-Voorburg en Villex de krachten.

Lees Meer