Marianne Straks, voorzitter BAC-huurdersparticipatie: “Professionalisering helpt (aspirant-)huurders en corporaties”


 “Voor de woningcorporaties vormen aspirant-huurders een belangrijke doelgroep”, aldus Marianne Straks, voorzitter van de bestuursadviescommissie (BAC) huurdersparticipatie van SVH. “Toch spreken corporaties woningzoekenden eigenlijk zelden. Zij worden nagenoeg niet vertegenwoordigd door de huurdersorganisaties. Binnen de BAC buigen wij ons over de vraag wat voor rol we hen kunnen geven en hoe we de huurdersparticipatie regionaal kunnen versterken.”

Waarom bent u voorzitter geworden van de BAC-huurdersparticipatie?
“Ik kom uit de zorg en vind het voorzitterschap van deze BAC een mooie gelegenheid om na te denken over de positie van de klant. Woningzoekenden zijn de huurders van de toekomst, maar hebben nu geen invloed op de keuzes die een corporatie maakt. De BAC bekijkt huurdersparticipatie in de breedte door onder andere de mogelijkheden te verkennen voor participatie van woningzoekenden, ondersteuning van de huurdersorganisaties en regionale vormen van samenwerking.”

Hoe wilt u (aspirant-)huurders een krachtiger rol geven?
“We onderzoeken nu hoe dit (gezamenlijk) mogelijk is. Wij zijn ervan overtuigd dat huurdersorganisaties een veel krachtigere rol kunnen spelen dan nu het geval is. Er wordt steeds meer van de huurders verwacht, zoals deelname aan het tripartiet overleg met gemeenten en corporaties. Zij missen soms echter de benodigde kennis en expertise om op alle thema’s volledig aangehaakt te zijn. Het zou mooi zijn als ze ergens terecht kunnen voor inhoudelijke ondersteuning. Denk aan een onafhankelijk steunpunt met professionals die vragen kunnen beantwoorden en kunnen adviseren. Hier vanuit redenerend, kijken we ook naar regionale vormen van participatie. De aspirant-huurders nemen we daarbij mee als doelgroep.”

Wat is de status van dit plan?
“We zijn nu nog aan het verkennen wat haalbaar is. De manier waarop Vestia de huurdersparticipatie organiseert, dient hierbij ter inspiratie. Deze huurdersraad heeft professionals in dienst die (vrijwillige) huurders ondersteunt. Door deze aanpak is de huurdersorganisatie een stevige gesprekspartner geworden voor de woningcorporatie. Binnen de BAC kijken we nu of het model van Vestia toegepast kan worden om ook andere huurdersorganisaties verder te professionaliseren en de aspirant-huurders daarin mee te nemen. We onderzoeken bijvoorbeeld of het mogelijk is om met kleine bijdragen van de deelnemende corporaties gezamenlijk een steunpunt te organiseren. Dat kan heel laagdrempelig voor een aantal uur in de week. Dit idee gaan we in 2018 verder uitwerken als daarvoor bestuurlijk draagvlak is.”    

Wat is daarbij de grootste valkuil?
“De grootste valkuil is dat corporatiebestuurders (aspirant-)huurders geen grotere rol kunnen geven, omdat sommige dossiers erg ingewikkeld zijn. Als je een gezamenlijk steunpunt voor huurdersorganisaties opzet, kan de kennisontwikkeling via externe professionals verlopen. Deze professionals kunnen de kennis van huurdersorganisaties vergroten waardoor ze een echte gesprekspartner worden. Nu worden de huurdersorganisaties alleen geïnformeerd via de eigen corporatie. Hierdoor ontkom je er niet aan dat er dingen over het hoofd worden gezien. Dat is doodzonde. Het is voor huurdersorganisaties een verrijking als zij met kennis krachtiger worden. Het contact met de achterban zal erdoor verbeteren en ook de corporatie profiteert ervan als er een grotere verbondenheid is met de huurders. Het is een uitdaging voor de corporaties om een stukje zeggenschap los te laten.”

Wat is het belangrijkste doel van de BAC-huurdersparticipatie en wanneer is uw missie geslaagd?
“Onze belangrijkste doelstellingen zijn het verkennen van de mogelijkheden voor participatie met woningzoekenden, ondersteuning van de huurdersorganisaties en regionale vormen van samenwerking. Misschien blijkt uiteindelijk dat deze doelen niet haalbaar zijn, maar dan hebben we het tenminste onderzocht. In deze zoektocht gebruiken we de huurdersorganisaties om onze ideeën te toetsen. Uiterlijk begin 2018 delen we onze bevindingen met het SVH-bestuur. Het zou nog geslaagder zijn als we een pilot kunnen organiseren, waarbij we met geïnteresseerde corporaties een steunpunt opzetten voor huurdersorganisaties. Onze missie is helemaal geslaagd als het ons lukt om via deze pilot ook de aspirant-huurders te betrekken bij het systeem van woningtoewijzing.”

Marianne Straks, voorzitter BAC-huurdersparticipatie: “Professionalisering helpt (aspirant-)huurders en corporaties”

“Voor de woningcorporaties vormen aspirant-huurders een belangrijke doelgroep”, aldus Marianne Straks, voorzitter van de bestuursadviescommissie (BAC) huurdersparticipatie van SVH. “Toch spreken corporaties woningzoekenden eigenlijk zelden. Zij worden nagenoeg niet vertegenwoordigd door de huurdersorganisaties. Binnen de BAC buigen wij ons over de vraag wat voor rol we hen kunnen geven en hoe we de huurdersparticipatie regionaal kunnen versterken.”

Lees Meer
Mooie cijfers voor Staedion en Wonen Midden-Delfland

Staedion behoort tot de top van de grote woningcorporaties in Nederland met een AA-score. Ook het kleinere Wonen Midden-Delfland scoort landelijk heel goed met een ABAA-score. Dat blijkt uit de benchmark die Aedes dit jaar voor de vierde keer presenteert.

Lees Meer