Duurzaam investerenVerduurzaming is een belangrijk speerpunt voor Woningbouwvereniging St. Willibrordus in Wassenaar. Eind 2016 werden er in drie maanden tijd 89 woningen grondig gerenoveerd en verduurzaamd naar een A+ label. Nog dit jaar start er een tweede verduurzamingsslag van 60 woningen. Ook bij nieuwbouw en mutaties staat duurzaamheid hoog op de agenda.

“In 2020 moet de energieprestatie van ons woningbezit minimaal uitkomen op een gemiddeld energielabel B”, zegt Marc Fischer, hoofd bedrijfsbureau bij St. Willibrordus. “Dat is voor ons de stip aan de horizon – met een doorkijkje naar loskoppeling van aardgas en CO2-neutrale woningen.”

“Toen we in 2016 met de grootschalige verduurzaming begonnen, hadden we nog een gemiddeld energielabel D”, aldus Fischer. “Tot en met 2021 volgen er geleidelijk 6 grootschalige duurzaamheidsprojecten. Om te bepalen welke maatregelen er nodig zijn, zijn er per complex vanaf 2015 al proefwoningen verduurzaamd. Afhankelijk van de staat van de complexen kan het gaan om HR++beglazing, vloer-, dak- en spouwmuurisolatie en eventueel zonnepanelen. Bij deze maatregelen is de betaalbaarheid voor de huurder een belangrijk uitgangspunt.”

Naast de complexen waar de komende jaren een verduurzamingsslag gemaakt wordt, onderzoekt St. Willibrordus welke energiebesparende mogelijkheden er zijn voor het overige woningbezit. Zodra er in andere complexen woningen vrijkomen, worden ook daar waar mogelijk proefwoningen gecreëerd. Hierdoor ontstaat er een beter beeld van de benodigde duurzaamheidsmaatregelen en de kosten die deze met zich meebrengen. Soms zijn er hele kleine ingrepen nodig om een grote labelsprong te maken.

Opgave
Het is volgens Fischer een hele opgave om tot een gemiddeld energielabel B te komen. “Dan heb ik het niet alleen over de financiële opgave, maar ook over de 70 procentregeling. Deze staat een snelle verduurzaming soms in de weg. Er liggen op dit moment bijvoorbeeld plannen klaar om vanaf eind dit jaar 90 woningen duurzaam te verbeteren van een gemiddeld label D naar B. Voordat we deze plannen kunnen uitvoeren, moet minimaal 70 procent van onze huurders ermee instemmen. Van de drie blokken met woningen, is dat bij twee blokken het geval. Hierdoor kunnen we slechts 60 van de 90 woningen verduurzamen. De andere 30 woningen blijven vooralsnog steken op een gemiddeld energielabel D.”

Energieneutraal
Bij nieuwbouw gaat St. Willibrordus direct voor het hoogst haalbare energielabel. Op dit moment bouwt de corporatie twee kleinschalige wooncomplexen aan de Professor Molenaarlaan in Wassenaar. Naast een blok met 18 appartementen voor sociale woningbouw komt er een tweede complex met zorgwoningen voor SWZ. Beide complexen worden voorzien van zonnepanelen. De extra stroom die hierdoor wordt opgewekt, gaat naar het bijbehorende zorgcomplex. Op het gasverbruik na zijn de complexen energieneutraal.

Ook het kantoorpand van St. Willibrordus is volgens Fischer zo goed als energieneutraal. “Eind 2015 maakten we hier een grote verduurzamingsslag. We lieten 88 zonnepanelen op het dak plaatsen om onze eigen elektriciteit op te wekken. Ledverlichting en bewegingssensoren zorgen daarnaast voor minder stroomverbruik. Op dit moment wordt er airco in het pand geplaatst. Voor het stroomverbruik hiervan zullen we extra zonnepanelen plaatsen.”

Nul op de Meter
“Bij iedere investering denk je aan de toekomst en dus aan de opgave om los te komen van het aardgas en te streven naar CO2-neutrale woningen”, zegt Fischer. “In de prestatieafspraken met de gemeente Wassenaar is vastgelegd dat beide corporaties een proefwoning ontwikkelen met ‘Nul op de Meter’. Over het rendement daarvan hebben wij nog wel onze bedenkingen. Het concept ‘Nul op de Meter’ moet nog worden doorontwikkeld. Om een bestaande woning zelfvoorzienend te maken, heb je op dit moment al snel een investering van 60.000 tot 100.000 euro nodig. Daar kun je heel wat zonnepanelen voor plaatsen. Als de overheid meebetaalt, heb je een hele andere discussie. Om de duurzaamheidsopgave betaalbaar te maken, hebben we ook onze hoop gevestigd op nieuwe technologische ontwikkelingen om energie op te wekken.”

 

Duurzaam investeren

Verduurzaming is een belangrijk speerpunt voor Woningbouwvereniging St. Willibrordus in Wassenaar. Eind 2016 werden er in drie maanden tijd 89 woningen grondig gerenoveerd en verduurzaamd naar een A+ label. Nog dit jaar start er een tweede verduurzamingsslag van 60 woningen. Ook bij nieuwbouw en mutaties staat duurzaamheid hoog op de agenda.

Lees Meer
Samen het milieu redden

Verduurzaming is voor woningcorporaties de laatste jaren een steeds belangrijker thema geworden. “Vroeger ging het vooral over labelsprongen”, zegt Daphne Braal, voorzitter van de bestuursadviescommissie (BAC) duurzaamheid van SVH. “Tegenwoordig hebben we het over ‘Nul op de Meter’, CO2-neutraal en ‘los van het aardgas’.”  

Lees Meer