Woonruimteverdeling

De regio Haaglanden is een regionale woningmarkt. Deze bestaat uit negen gemeenten waarin vijftien woningcorporaties en corporatie Mooiland gezamenlijk hun woningen adverteren en verhuren. Bij het verhuren van sociale huurwoningen zijn de corporaties aan regels en afspraken gebonden. De corporaties en gemeenten maken gezamenlijk (lokale) prestatieafspraken en er zijn gemeentelijke huisvestingsverordeningen (voorheen regionaal). De corporaties in de regio Haaglanden spreken onderling ook spelregels af.

In de spelregels staan de doelen en afspraken die de corporaties, aangesloten bij Sociale Verhuurders Haaglanden, op het gebied van woonruimteverdeling maken. De spelregels beslaan het gehele woonruimteverdelingsproces: van de oriëntatiefase tot het ondertekenen van het huurcontract. Woonnet-Haaglanden is de basis waarop de corporaties hun woningen aanbieden en speelt daarin dan ook een belangrijke rol.

Lees hier de volledige spelregels woonruimteverdeling.


Huisvestingsverordeningen 2019

Delft
Den Haag
Leidschendam-Voorburg
Midden Delfland
Pijnacker-Nootdorp
Rijswijk
Wassenaar
Westland
Zoetermeer