10 juli 2018

Zuid-Koreaanse delegatie op bezoek bij SVH

Terug naar overzicht

Maandag 2 juli was er een delegatie uit Zuid-Korea op bezoek bij Woonbron in Delft. De delegatie bestond uit onder andere mr. Lim, CEO van Korean Housing Management (KHM) en mr. Choe, directeur van Korea Social Housing Association (KSHA). Namens SVH waren Mohamed Baba, directeur Woonbron Delft en voorzitter SVH, Daphne Braal, directeur-bestuurder Vidomes en vice-voorzitter SVH en Jolanda van Loon, directeur SVH aanwezig.

Korean Housing Management en Korean Social Housing Association
Korean Housing Management is een grote organisatie in Zuid-Korea die (sociale) huurwoningen verhuurt. In totaal bezit zij 260.000 huurwoningen. In 2015 is Korean Social Housing Association opgericht. Hiermee wil Zuid-Korea zich focussen op de sociale huisvesting. KSHA heeft 55 partijen die sociale huurwoningen aanbieden of partijen die in de toekomst willen deelnemen aan het sociale huisvestingsprogramma.

De sociale woonsector in Zuid-Korea is aan het groeien. Met een bezoek aan Nederland wil de delegatie alles leren over de verschillende aspecten van de volkshuisvesting in Nederland. Naast een bezoek aan de SVH, hebben zij ook een bezoek gebracht aan onder andere Aedes en AFWC (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties).

Bezoek
Het bezoek aan SVH bestond uit twee onderdelen. Als eerst werd de delegatie ontvangen op het kantoor van Woonbron Delft door Mohamed, Daphne en Jolanda. Na een welkomstwoord door Jolanda, gaven Daphne en Mohamed een uitgebreide presentatie in het Engels over verschillende aspecten van de sociale huursector in Nederland.

De presentatie van Daphne behandelde de geschiedenis van de sociale huursector in Nederland, de regionale samenwerking en de regels rondom de woonruimteverdeling. Daarnaast legde zij uit met welke uitdagingen de woningcorporaties op dit moment geconfronteerd worden. Vooral de uitdaging op het gebied van duurzaamheid is een onderwerp waarmee de Koreaanse verhuurders ook geconfronteerd worden.

Mohamed lichtte een aantal feiten en cijfers over de corporaties in de regio Haaglanden toe. Daarnaast legde hij uit hoe de woningcorporaties omgaan met de verstedelijkingsopgaves,  leefbaarheid en diversiteit van bewoners. Dit zijn onderwerpen waar vanuit de Koreaanse delegatie veel aandacht voor is. In Zuid-Korea wordt de aandacht nu verlegd van “stenen” naar het “wonen in brede zin”. Dit is een ontwikkeling waarbij met belangstelling wordt gekeken naar Nederlandse voorbeelden.

Het tweede onderdeel van het bezoek bestond om die reden uit een excursie in de Poptahof. Deze wijk is voor de delegatie erg interessant. Door de inzet van Woonbron en de gemeente is deze wijk veranderd van een wijk met een slecht imago naar een populaire woonwijk waar de leefbaarheid door de inzet van verschillende partijen en initiatieven enorm is toegenomen. Tijdens de excursie legde Mohamed uit wat er allemaal gerenoveerd is en welke leefbaarheidsinitiatieven in de wijk zijn genomen.

Het bezoek is door de delegatie enthousiast ontvangen, de volgende dag ontving SVH het volgende bericht: “Thank you for arranging such an excellent program! We all enjoyed visiting Delft.”