26 oktober 2020

Wetsvoorstel huurverlaging averechts effect op doorstroming

Terug naar overzicht

Met Prinsjesdag kondigde het kabinet een wetsvoorstel aan om de huren te verlagen. In het voorstel krijgen huurders met een inkomen onder de €23.200 (alleenstaanden) en €31.500 (meerpersoonshuishouden) het recht op een huurverlaging. Dit is goed nieuws voor de betaalbaarheid in Nederland voor mensen met een laag inkomen. Het voorstel heeft echter een averechts effect op de doorstroming.

In de regio Haaglanden is er sprake van een zorgwekkende dalende trend als het gaat om verhuizingen uit sociale huurwoningen. Het aantal vrijkomende woningen loopt al jaren verder terug en de nieuwbouw komt onvoldoende op gang, waardoor de wachttijden fors oplopen.

Om hier aandacht voor te vragen hebben de SVH en de Bestuurlijke Tafel een brief geschreven aan minister Ollongren.

Brief m.b.t. wetsvoorstel huurverlaging