31 januari 2022

Adamo Ritmeester nieuwe directeur Financiën, Bedrijfsvoering & ICT Staedion

Terug naar overzicht

Per 1 februari start Adamo Ritmeester als nieuwe directeur Financiën, Bedrijfsvoering & ICT bij Staedion. Hij volgt Johan de Boer op die deze functie interim vervulde.

Ritmeester heeft eerder gewerkt als accountant bij PwC in Den Haag met focus op Bouw, Vastgoed & Woningcorporaties. Hierna heeft hij de overstap gemaakt naar woningcorporatie Portaal waar hij onder andere de functie bekleedde van directeur Finance & Control. Ook heeft hij in 2009 de Vastgoedsociëteit Haaglanden opgericht waar hij inmiddels 12 jaar voorzitter van is.

Waardevolle aanvulling directieteam
Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: “Een man met veel ervaring op financieel gebied en in de corporatiewereld. Een mooie combinatie en een waardevolle aanvulling van ons ambitieus directieteam. Met de komst van Adamo bouwen we verder aan ons directieteam waarmee we de grote opgave die er ligt in Den Haag en omstreken vooruitstrevend willen aanpakken.”

Bijdragen aan grote maatschappelijke opgave
Adamo Ritmeester: “De maatschappelijke opgave in regio Haaglanden is groot. Het woningtekort is hoog en de leefbaarheid in de wijken staat onder druk. Het gezamenlijk meebouwen en -werken aan de opgave die er ligt, is een mooie uitdaging in mijn nieuwe functie als directeur Financiën, Bedrijfsvoering & ICT. Ik help graag mee aan het doorontwikkelen van de organisatie om dat mogelijk te maken. Ik heb zelf 15 jaar in Den Haag gewoond in één van de wijken waar Staedion veel bezit heeft. Dat maakt dat het voor mij als thuiskomen voelt en ik enorm veel zin heb om samen met mijn collega’s bij te dragen aan deze opgave.”

Over Staedion
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 37.000 woningen en 6.500 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in de regio Haaglanden. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. Onze missie is om betaalbare woningen te verhuren aan mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien, in wijken waar het prettig samenleven is. Dat kunnen we niet alleen. Het werken aan een fijne woonomgeving doen we samen met de bewoners en onze (maatschappelijke) partners.