01 mei 2024

Afscheid directeur bestuurder Lucas de Boer

Terug naar overzicht

Lucas de Boer, directeur bestuurder bij Rondom Wonen, bestuurder bij SVH en voorzitter van Bouwstroom Haaglanden, ruilt de regio Haaglanden in voor Breda. Vanaf mei start Lucas met een nieuwe uitdaging bij Laurentius Wonen, opnieuw in de rol van directeur bestuurder. Tijd om samen met Lucas terug te kijken op een tijd die hij zelf omschrijft als ‘een tijd vol ontwikkelingen en uitdagingen’.

Het kan dus wél
Toen Lucas begon bij Rondom Wonen had de corporatie net een moeilijke fase achter de rug. Er was 6 jaar gewerkt aan financieel herstel, het bouwen kon weer beginnen. Ook Laurentius Wonen komt uit een moeilijke periode. Dat was voor Lucas één van de redenen om naar Breda te gaan. Lucas: “Rondom Wonen heeft de afgelopen jaren laten zien dat de corporatie er weer toe doet. We zitten bij de top in de woningbouwproductie binnen de regio Haaglanden terwijl we de huren betaalbaar houden. Ik ben er echt trots op dat Rondom Wonen dit jaar meer dan 120 nieuwbouwwoningen oplevert. Voor een corporatie met 2.600 woningen is dat echt veel. Het kan dus wél. Mede dankzij de gemeente Pijnacker-Nootdorp die sociale woningbouw serieus neemt. Ik heb het heel leuk gevonden om te mogen bijdragen aan de zoektocht naar hoe we het beter en slimmer kunnen doen. Zowel binnen Rondom Wonen, als in SVH verband. Ik denk dus dat het tijd wordt dit soort dingen mee te nemen naar Breda. Bij Laurentius, met alles wat daar speelt, moeten we gaan bouwen aan continuïteit en rust en tegelijkertijd aan maximaal volkshuisvestelijk presteren.”

Geen concurrentie
In Haaglanden is een enorme sociale nieuwbouwopgave en dat met te beperkte investeringscapaciteit. Vanuit SVH wordt daarom veel samengewerkt door de corporaties uit de regio Haaglanden. Lucas: “Als je mij vraagt hoe ik terugkijk op mijn tijd bij SVH dan voel ik daar verschillende dingen bij. SVH is belangrijk voor onze regio en daarom word ik blij als ik denk aan SVH. Dat is mijn primaire gevoel. Dit komt doordat wij als woningcorporaties echt samenwerken onder de vlag van SVH en elkaar niet als concurrent zien. Dat is natuurlijk logisch, want de investeringskoek is groter dan wij allemaal aan kunnen. Dan hoeft er dus geen concurrentie te zijn. Het is ook logisch omdat er geen lokale woningmarkt bestaat. Woningzoekenden uit bijvoorbeeld Pijnacker-Nootdorp zoeken net zo goed in andere Haaglandse gemeenten. Als collega corporaties daar woningen kunnen realiseren betekent dit ook iets voor onze bewoners. We zien Haaglanden als één. SVH is dus geweldig om samen te werken, kennis uit te wisselen en samen in te kopen.”

Bouwstroom Haaglanden
Met deze 3 laatstgenoemde elementen heeft Lucas veel te maken gehad. Onder andere in zijn rol als bestuurlijk trekker van Bouwstroom Haaglanden, waar samenwerken, kennis uitwisselen en gezamenlijke inkoop de basis ingrediënten zijn. Lucas: “Er zijn veel mooie stappen gezet en ik zou niet kunnen kiezen welke ik de mooiste vind. Als ik een keuze maak doe ik andere mooie initiatieven en samenwerkingen tekort. Ik vind, vanuit wat ik zelf van dichtbij heb meegemaakt, de inkoopsamenwerking in de vorm van Bouwstroom voor nieuwbouw een belangrijke om te noemen. We maken mooie ontwikkelingen door en leren zoveel van elkaar. Je krijgt een kijkje in de keuken bij collega’s. Dergelijke samenwerkingen gaan gelukkig veel verder dan alleen het bestuur, ze gaan echt de organisaties in. Een tweede belangrijke stap vind ik de optimale regionale inzet van de beperkte investeringscapaciteit. Onderlinge solidariteit staat centraal in dit proces. Als één van ons de investeringsopgaven niet aankan door financiële tekorten helpen wij elkaar als corporaties. Wij vinden nu qua proces het wiel uit en stellen zo het voorbeeld voor andere regio’s.”

Focus op realisatie- en uitvoeringskracht
Er is dus al veel in gang gezet, maar wat is volgens jou belangrijk voor de samenwerking in de regio? Lucas: “Ik hoop dat we erin slagen om te blijven focussen op het vergroten van de realisatie- en uitvoeringskracht. Dat we blijven focussen op versnellen. Zo hebben we in de Woondeal bijvoorbeeld afgesproken dat wij als corporaties 25.000 woningen bij gaan bouwen. De inkt van de afspraak is net droog of er komt alweer een nieuwe discussie op gang over het toevoegen van zachte plannen, de opgave omhoog, vergrijzingsopgave toevoegen etc. Allemaal waar, maar het helpt niet in het versnellen van de realisatie. Belemmeringen en kritische succesfactoren moeten worden opgelost, dát helpt ons versnellen en is dus belangrijker dan of de opgave wat groter moet zijn op papier. Die focus gun ik het samenwerkingsverband.”

Hart op de juiste plek
Tenslotte vragen we Lucas of hij zelf nog iets kwijt wil. Lucas: “Ja, dat wil ik zeker. Ik denk dat ik zo positief ben over de regionale samenwerking en de stappen die daarin worden gezet omdat er veel betrokkenen zijn die er op deze manier tegenaan kijken. Denk aan collega bestuurders en aan gemeente bestuurders die heel hard trekken aan het versnellen van de opgave. Maar niet in de laatste plaats heeft de samenwerking in SVH een vlucht genomen omdat de mensen bij SVH het hart op de juiste plek hebben en met veel energie werken aan het versterken van de samenwerking. Dat geldt niet alleen voor Jozefine Hoft (directeur SVH), maar ook voor alle andere betrokkenen. De werkorganisatie is een belangrijke aanjager voor de samenwerking.”

We gaan Lucas missen in Haaglanden
Jozefine Hoft, directeur bij SVH: “Lucas heeft zich, vanaf het begin dat hij lid werd van het SVH-bestuur, heel actief ingezet voor de regio en de regionale samenwerking. De eerste jaren als penningmeester vanuit het dagelijks bestuur en later als aanjager van een van de drie actielijnen van SVH, het aanjagen van de woningproductie. Met zijn enorme kennis en super enthousiasme neemt hij iedereen mee. Met prachtige resultaten als gevolg; de regionale nieuwbouwproductie kent weer een stijgende lijn, de gezamenlijke inkoop van de bouwstroom is gerealiseerd en we zitten volop in een proces om onze investeringsagenda op elkaar af te stemmen. De bijdrage van Lucas is heel erg waardevol geweest en ik denk dat we hem met recht ‘mister bouwstroom’ mogen noemen. Persoonlijk heb ik ook enorm genoten van de samenwerking; altijd bereid om creatief mee te denken, positief en op zoek naar wat we wel kunnen. We gaan Lucas missen in Haaglanden, maar wensen hem heel veel succes in Brabant.”