Bouwstroom Haaglanden

Woningcorporaties in Haaglanden bundelen krachten in ‘Bouwstroom Haaglanden’

De druk op de woningmarkt is enorm. Zeker in de regio Haaglanden is het voor woningzoekenden moeilijker dan ooit om een passend en betaalbaar huis te vinden. In alle verkiezingsprogramma’s in deze tijd staan hoge ambities geformuleerd. Woningcorporaties in de regio Haaglanden vinden het noodzakelijk dat in hoog tempo nieuwe, betaalbare woningen worden bijgebouwd, op de juiste plek en klaar voor de toekomst. Maar deze corporaties laten het niet bij ambities. Zij slaan de handen ineen om gezamenlijk 2.000 conceptwoningen in te kopen. Dat doen zij door samenwerking in de Bouwstroom Haaglanden. Inmiddels is de selectiefase gestart en worden marktpartijen uitgenodigd.

Sneller en meer huizen bouwen
De woningcorporaties ontwikkelen hun woningen vaak nog op traditionele manieren en ieder voor zich. Vanwege de woningnood en de beperkte bestedingscapaciteit is verandering nodig. In de Bouwstroom kopen woningcorporaties gezamenlijk bestaande conceptwoningen in. Een concept is een herhaalbare oplossing en conceptwoningen zijn dan ook woningen die meerdere keren worden gebouwd, maar dan op verschillende plekken in de regio. De woningen worden vaak (deels) ‘gebouwd’ in een fabriek. Maar standaardisatie betekent zeker niet dat deze woningen er allemaal hetzelfde uitzien. Per locatie worden de woningen met een aan de plek aangepaste eigen identiteit en verschijningsvorm geplaatst. “Iedereen die we beelden tonen van hoe zo’n woongebouw eruit kan zien is positief verrast over de kwaliteit en uitstraling.” aldus Lucas de Boer, bestuurlijk trekker van de Bouwstroom Haaglanden.  “Deze manier van bouwen is ook qua ruimtelijke kwaliteit meer dan gelijkwaardig aan traditioneel gebouwde woningen.”

Door gezamenlijk conceptwoningen in te kopen en te bouwen kunnen er meer woningen worden gerealiseerd voor hetzelfde geld en kunnen dus uiteindelijk meer huishoudens van een woning worden voorzien. De deelnemende woningcorporaties willen gezamenlijk 2.000 conceptwoningen realiseren in de periode tot 2028. Het gaat om verschillende woningtypes, zoals appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers.

Steun van gemeenten
Het bouwen van woningen heeft een hoge prioriteit in de regio Haaglanden. De Bouwstroom levert een grote bijdrage om de woningbouw te versnellen. De gemeenten zijn blij met dit initiatief van de corporaties.

Samenwerkingsovereenkomst
Woningcorporaties staan allemaal voor dezelfde uitdaging, namelijk meer en sneller woningen bouwen. De woningcorporaties in Haaglanden bundelen daarom hun krachten en willen een samenwerkingsovereenkomst aangaan met twee marktpartijen. Hiertoe organiseren zij een aanbesteding. De aanbesteding is aangekondigd via de LinkedIn-pagina van Bouwstroom Haaglanden. Daar is ook een doorverwijzing te vinden naar het platform waar geïnteresseerden alle informatie kunnen downloaden. Alle informatie over de aanbesteding en inschrijven kan via: https://aanbestedingskalender.nl/projecten/11280611/publicaties/180061161.


Meer informatie
Alle informatie over ‘Bouwstroom Haaglanden’ is te vinden op www.socialeverhuurdershaaglanden.nl/bouwstroomhaaglanden of via de LinkedIn-pagina ‘Bouwstroom Haaglanden’.

 

Infographic Bouw_met_ons_mee

Input lokale gemeenteraadsverkiezingen regio Haaglanden

Lees hier het artikel: Bouwstroom Haaglanden: zo ga je om met koudwatervrees

Bouwstromen in de praktijk: regio Bouwstromen

Inspirerende bustour langs conceptueel en industrieel gebouwde woonwijken

Organisatiestructuur Bouwstroom Haaglanden

Tijdlijn Bouwstroom Haaglanden

Wethouder Kist tekent adhesieverklaring (Leidschendam-Voorburg)

Wethouder Van Kuppeveld tekent adhesieverklaring (Pijnacker-Nootdorp)

Wethouder Balster tekent adhesieverklaring (Den Haag)

Wethouder Schrederhof tekent adhesieverklaring (Delft)

De gunningsfase is in volle gang!

Woningcorporatie Arcade zet eerste stappen in Bouwstroom Haaglanden met aankomend nieuwbouwproject