09 oktober 2020

Digitale inkomenstoets is slim, maar complex

Terug naar overzicht

Online ‘eenvoudig, veilig en snel’ je inkomensgegevens delen. Die belofte krijgen woningzoekenden van de corporaties en woonruimteverdelers die deelnemen aan de proef digitale inkomenstoets. In de eerste helft van 2021 start een proef waarbij  woningzoekenden via MijnOverheid hun inkomensgegevens, zoals deze bekend zijn bij de belastingdienst, kunnen delen. In Haaglanden zijn SVH en Staedion partner in de proef, die ook loopt in de regio’s Utrecht en Rotterdam. Corporatie “De Goede Woning” participeert ook in het Haagse project.

Voordeel voor de woningzoekende is dat deze niet langer een inkomensverklaring hoeft op te vragen bij de Belastingdienst en aan te leveren bij de corporatie. Aan corporatiezijde is het voordeel dat de kans op fraude afneemt en er minder administratieve handelingen nodig zijn. Jozefine Hoft, directeur van SVH: “We willen woningen rechtvaardig toekennen. De digitale inkomenstoets verkleint de kans op fraude en draagt zo bij aan een eerlijke verdeling van woningen. Het digitaal delen van gegevens is kostenbesparend voor de sector en makkelijk voor de woningzoekende.

‘je móet’
Staedion is de deelnemende corporatie in Haaglanden. Anne Roozenbeek (klantreiseigenaar Staedion): “Wij doen straks met een beperkt aantal woningen mee in de proef. Wil je op die woningen reageren, dan móet je je inkomensgegevens delen via MijnOverheid. Voor wie dat echt niet wil, is er altijd gelijkwaardig woningaanbod waarbij je je gegevens op de traditionele manier kunt delen.”

Betrokkenen
De proef digitale inkomenstoets past in het programma Regie op Gegevens van de digitale overheid. In het project nemen van overheidszijde deel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de directie Woningmarkt en de directie Digitale Overheid, Logius als beheerder van MijnOverheid, de Belastingdienst en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Naast de drie deelnemende regio’s is Aedes betrokken vanuit de sector.

Complex
De digitale inkomenstoets is een complex project. Het eerste overleg vond al zo’n twee jaar geleden plaats. Nadat alle betrokken partijen elkaar hadden gevonden, moest de toets ook nog een gedeelde prioriteit worden. Het is bovendien de eerste keer dat de burger de gegevens die de overheid over hem vastlegt kan delen met externe partijen zoals woonruimteverdelers, wat betekent dat er meerdere belanghebbenden meekijken én zaken voor het eerst uitgezocht worden.

Anne: “Daarnaast gaat de toets verder dan een technische koppeling tussen MijnOverheid en de woonruimteverdeler. Om überhaupt met de proef te kunnen beginnen, zijn er technische, proces- en beleidskeuzes of veranderingen nodig bij de woonruimteverdeler én bij Staedion. Zo krijgen we inkomensgegevens van de woningzoekende over meerdere jaren, terwijl het woonruimteverdeelsysteem momenteel maar één inkomen kan verwerken. Ook moet er duidelijk beleid zijn over wanneer we welk inkomen gebruiken. Dit moet expliciet genoeg zijn om het systeem uit te kunnen leggen wanneer er naar welk inkomen gekeken moet worden. Het digitale inkomensbericht is nieuw en staat nog niet in het accountantsprotocol. Het gebruikt hiervan wordt dus afgestemd met onze accountant. Dat zijn slechts enkele voorbeelden die de complexiteit aangeven.”