31 juli 2023

DUWO tekent raamovereenkomst met drie bouwteampartners voor programmatische aanpak verduurzaming

Terug naar overzicht

Studentenhuisvester DUWO heeft de ambitie om de komende jaren in flink tempo de bestaande woningvoorraad te verduurzamen en daarmee ook alle complexen met een E, F of G-label weg te werken. Op 17 juli is daarom met drie bouwteampartners een raamovereenkomst getekend. Samen gaan ze de verduurzaming van het bestaande bezit in een stroomversnelling brengen. Bewoners hoeven hun huis tijdens de werkzaamheden niet te verlaten.

DUWO is al langer aan de slag met verduurzaming op natuurlijke onderhoudsmomenten, maar wil nu op korte termijn flinke stappen zetten om panden waar groot onderhoud niet noodzakelijk nodig is toch te verduurzamen. “Het is tijd voor een programmatische aanpak”, stelt Boude Stellinga, Adjunct Directeur Renovatie en Verduurzaming. “We willen in hoog tempo achter elkaar de panden met een slecht Energielabel verduurzamen. De prioriteit ligt op de slechte labels, maar er wordt zeker ook gekeken naar complexen met hoge energielasten ongeacht het label.”
Na een uitgebreide aanbesteding en selectieronde gaat DUWO een samenwerking aan met drie bouwpartners: SW Vastgoedverbetering, Coen Hagedoorn Bouw en Willems Vastgoedonderhoud. Het zijn partijen die zich vooral op onderhoud, verduurzaming en renovatie focussen. Op 17 juli zijn de raamovereenkomsten getekend.

Transitiegereed
Straks lopen er drie uitvoeringsstromen naast elkaar en kunnen er dus gelijktijdig meerdere complexen worden aangepakt. Zo kunnen echt grote stappen worden gezet in de verduurzaming van het bestaande bezit. Als eerste wordt gestart met de Kazernestraat in Den Haag. De ambitie is om per jaar zo’n tien tot twintig complexen aan te pakken. De focus ligt op het reduceren van de warmtevraag door te isoleren, waarbij er wordt gestreefd naar het transitiegereed zijn van de complexen, zodat er (op een later moment) kan worden overgestapt naar een duurzame energievoorziening. Er wordt daarbij ook nog wel slim gekeken wanneer welke maatregelen goed zijn om uit te voeren. In zoverre blijft het maatwerk. Mochten bijvoorbeeld de cv-ketels er pas enkele jaren hangen, dan wordt er nu nog geen warmtepomp geïnstalleerd.

Schaal en tempo
Als externe projectbegeleider heeft Tsavo vorm en inhoud gegeven aan de programmatische aanpak. Het bureau begeleidt ook vergelijkbare programma’s bij andere corporaties. DUWO heeft daarnaast PKW als energetisch adviseur ingehuurd. Zij kijken naar de huidige staat van de aan te pakken complexen en geven advies over de mogelijke verduurzamingsmaatregelen, kijkend naar het specifieke gebouw en de onderhoudstoestand daarvan. Tsavo maakt op basis van dit energetische advies een projectplan voor het betreffende complex en werkt de plannen verder uit met een van de drie bouwteampartners.
Om voldoende schaal en tempo te kunnen maken, wil DUWO voor langere tijd samenwerken met de drie aangetrokken bouwteampartners, in plaats van per project aan te besteden. Er is voor gekozen om raamcontracten aan te gaan voor de komende drie jaar, met verlengingsmogelijkheden. Het doel is om samen met de aannemers te komen tot een continue uitvoeringsstroom voor alle drie de partijen.

Bewoonde staat
Studenten blijven tijdens de werkzaamheden in hun woning. Dat zal wel wat van ze vragen, maar dat wordt goed begeleid. Het projectmanagementbureau Tsavo en de gekozen aannemers hebben ruimschoots ervaring met de begeleiding van bewoners in dergelijke projecten in bewoonde staat. De overlast wordt zo veel mogelijk beperkt, waarbij ook zeker gedacht wordt aan bijvoorbeeld studieruimten. Krijgen bewoners er ook iets voor terug? De energetische maatregelen hebben natuurlijk effect op hun energielasten. Naast energetische maatregelen worden ook noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden meegenomen in de projecten. Het comfort in de woning zal omhoog gaan.