04 september 2023

Eerste stap gezet naar een warmtenet voor Rijswijk West

Terug naar overzicht

Donderdag 31 augustus 2023 ondertekenden de gemeente Rijswijk, woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes en HVC een intentieovereenkomst voor een haalbaarheidsonderzoek van een collectief warmtenet in Rijswijk West. Rijswijk zet hiermee een belangrijke stap richting een aardgasvrije toekomst voor haar inwoners.

De gemeente heeft in het voorjaar van 2023 gesprekken gevoerd met twee publieke warmtebedrijven om tot de ontwikkeling van een warmtenet in Rijswijk te komen. In samenspraak met Rijswijk Wonen en Vidomes heeft de gemeente voor HVC gekozen. Een belangrijke reden voor deze keuze is de ruime ervaring van HVC als publiek warmtebedrijf. De aanwezigheid van voldoende duurzame warmtebronnen, zoals warmtelinQ en aardwarmte (geothermie) en de dichtheid van de gebouwen zijn een mooi vertrekpunt. Dit geeft vertrouwen om met elkaar de haalbaarheid van een warmtenet in Rijswijk West verder te onderzoeken.

Wethouder Mark Wit: “De gemeente Rijswijk staat voor een grote uitdaging om te verduurzamen. We zetten daarom al in op het isoleren van woningen. Een warmtenet heeft de potentie om het verwarmen van woningen voor onze inwoners duurzaam en betaalbaar te houden. De intentieovereenkomst vormt daarom de basis voor een sterke samenwerking met de woningcorporaties en HVC om hierin de volgende stappen te zetten.

Haalbaarheidsonderzoek naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar warmtenet
We moeten natuurlijk eerst uitzoeken of het warmtenet haalbaar is. Zo wordt onderzocht of het technisch mogelijk is, wat de kosten zijn voor de aanleg van een warmtenet, wat de sociaal-maatschappelijke impact is voor inwoners, wat in de woningen moet worden aangepast, en onder welke voorwaarden een warmtenet kan worden gerealiseerd.

De rol van de woningbouwcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes is hierbij van groot belang. Het aardgasvrij maken van hun woningen is een flinke uitdaging. Het kunnen aansluiten op een warmtenet is een voorwaarde om de doelen te kunnen halen. Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een warmtenet kansrijk is, gaan partijen verder in overleg over de realisatie. Ambitie is om het onderzoek in het voorjaar van 2024 af te ronden. De inwoners van Rijswijk worden meegenomen in de stappen die gezet worden.

Daphne Braal, bestuurder Vidomes: “Vidomes is blij met deze stap om de mogelijkheid van een warmtenet in Rijswijk West te verkennen. Onze woningen gaan op termijn van het aardgas af.  Door aan te sluiten op een warmtenet kunnen onze huurders straks op een alternatieve manier hun woning verwarmen.”

Rob van den Broeke, directeur-bestuurder Rijswijk Wonen: “De transitieopgave is omvangrijk en vergt veel van de investeringscapaciteit van corporaties. En dus is het belangrijk dat we met onze euro’s de goede dingen doen. Voor ons zijn betaalbaarheid en leveringszekerheid twee belangrijke ankerpunten voor onze inwoners. Als een warmtenet daarin voorziet, helpt dat enorm en zien we de komst als bijzonder kansrijk. Er is nu nog veel uitzoekwerk te verrichten. Het is de kunst om ons investeringsprogramma zo in te richten dat onze keuzes nooit leiden tot spijt en we ons niet op voorhand helemaal vastleggen aan één oplossing.”

Samenwerken met HVC
Alle vastgoedeigenaren in Nederland, van huiseigenaar tot professionele verhuurder, zullen op termijn op een andere wijze dan met aardgas gaan verwarmen of koken. Voor delen van Rijswijk zou dat met behulp van een warmtenet kunnen zijn. Met de intentieovereenkomst spreken gemeente, Rijswijk Wonen, Vidomes en HVC het vertrouwen naar elkaar uit om gezamenlijk aan de slag te gaan. HVC is een publiek warmtebedrijf, in handen van 51 Nederlandse gemeenten (waaronder Rijswijk) en 8 waterschappen. Zij vervult alle functies betrokken bij een warmtenet: eigenaar van de leidingen, producent van de warmte (bron) en leverancier naar de klanten. In 12 gemeenten in Nederland heeft HVC al warmtenetten gerealiseerd.

Marco van Soerland, directeur Warmte: “De komende jaren gaan collectieve warmtenetten een grotere rol spelen in de warmtetransitie. Wij onderzoeken graag samen met de gemeente Rijswijk de mogelijkheden voor een warmtenet met een zo duurzaam mogelijke warmtebron.”