21 november 2023

Huurders en woningzoekenden vragen om meer lef van het nieuwe kabinet tijdens Huurders Kennis Festival

Terug naar overzicht

Op zaterdag 18 november vond het Huurders Kennis Festival plaats in Ede. Het festival was dit jaar een initiatief van de Woonbond in samenwerking met het Landelijk Huurders Platform van Woonzorg Nederland. Ook Aedes had, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, tijdens deze editie een belangrijke rol namens de corporaties. Tijdens het festival kwamen huurders en woningzoekenden uit het hele land bij elkaar. Daphne Braal, bestuurder bij Vidomes en vice voorzitter in het bestuur van SVH, was aanwezig. Daphne: “Het Huurders Kennis Festival heb ik ervaren als een interessante dag. Er was veel aandacht voor de wooncrisis en voor woningzoekenden die in de knel raken. Belangrijke onderwerpen, zeker met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen, komende woensdag 22 november.”

Plannen uitvoeren
Tijdens het festival konden bezoekers veel kennis opdoen. Er waren stands met informatie voor huurders en woningzoekenden, maar ook waren er workshops en werd er inzicht gegeven in de verschillende partijprogramma’s op het gebied van wonen. Daarnaast was er ook uitgebreid aandacht voor de Tweede Kamerverkiezingen en voor de crisis op de woningmarkt. Daphne: “De dag werd geopend met een welkomstwoord van Martin van Rijn (voorzitter Aedes) namens de corporaties. Hij vertelde een indringend verhaal waarin hij benoemde wat het nieuwe kabinet te doen staat en hij benadrukte dat het echt crisis is op de woningmarkt. Er is dringend behoefte aan een Minister van Volkshuisvesting. Daarnaast is het van groot belang om niet alleen nieuwe plannen te maken, maar vooral ook om de nadruk te leggen op de uitvoer hiervan. We moeten bouwen, bouwen, bouwen.”

Debat
‘s Middags was er een Woonkieskompas debat met Kamerleden van een aantal politieke partijen (SP, GroenLinks/PvdA, CDA, D66, VVD). Aanwezig waren Kamerleden die het onderwerp ‘Wonen’ in hun portefeuille hebben. Zij gingen in debat, met elkaar en de bezoekers in de zaal, over het onderwerp wonen en de woningmarkt. Zij kregen verschillende stellingen voorgelegd. Een mooi voorbeeld was de stelling dat er ook in wijken met duurdere huizen sociale woningen moeten worden gebouwd. De mensen die in deze wijken wonen moet gevraagd worden om solidair te zijn met mensen met een kleinere portemonnee, want gemengde wijken zijn leefbare wijken. Mensen in de zaal waren allemaal voor. Maar in het debat was het spanningsveld wel voelbaar. Een andere mooie stelling was, dat bij inspraakprocedures omtrent de bouw van nieuwe woningen, de stem van woningzoekenden zwaarder moet wegen dan de stem van omwonenden. Omwonenden weten vaak beter hoe zij raadsleden kunnen benaderen. Soms weten zij zelfs juridische middelen te benutten, tot aan de Raad van State aan toe, om zo plannen te vertragen. Uit deze stelling kwam duidelijk naar voren dat, als we met elkaar de nieuwbouw van woningen willen versnellen, we paal en perk zullen moeten stellen aan belemmerende inspraak. ” Vanuit SVH doen de corporaties ook regelmatig de oproep dat de stem van de woningzoekende veel harder moeten klinken, omdat juist woningzoekenden zo onzichtbaar zijn. Hen zie je nooit in de raadszaal om te laten horen hoe groot de behoefte aan woonruimte is.”

Meer lef is hard nodig
Tijdens het evenement was ook de nieuwe jongerencoördinator van de Woonbond aan het woord. Zij gaat zich inzetten voor de positie van jongeren op de woningmarkt en vertelde over haar eigen ervaringen als woningzoekende. Daphne: “Dit was een jonge vrouw die in haar leven al 12 keer heeft moeten verhuizen. Zij had te maken met malafide verhuurders, tijdelijke contracten en ze heeft vaak woonruimte moeten delen met vrienden of onbekenden. Ik vond dit echt schokkend om te horen. Inmiddels woont zij in een kleine studio van ca. 28 m2, waar ze haar thuis van probeert te maken.” Daphne sluit af: “Het nieuwe kabinet moet prioriteit geven aan de uitvoering van plannen op de woningmarkt. We moeten inderdaad bouwen, bouwen, bouwen. Partijen moeten lef tonen, het belang van woningzoekenden zwaarder laten wegen en om solidariteit vragen aan mensen die al een goede positie hebben op de woningmarkt. Iedereen heeft recht op een goede woning in een fijne buurt.”