31 mei 2021

Inkomensgegevens delen via MijnOverheid

Terug naar overzicht

Maandag 31 mei start de pilot Proef inkomen aanleveren via MijnOverheid. Hiermee testen we een digitale oplossing waarmee woningzoekenden inkomensgegevens snel en veilig met woningcorporaties kunnen delen. Het delen van de gegevens verloopt via MijnOverheid.

De pilot is tot stand gekomen in een samenwerking van Logius, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Belastingdienst, Aedes en drie woningcorporaties en hun regionale woonruimteverdelers. In onze regio doen SVH en Staedion mee met de pilot en De Goede Woning is als partner betrokken in het project. In de regio’s Rotterdam en Utrecht doen verder mee: Woonstad, Maaskoepel, Groenwest en SWRU. In de proef testen we of het delen van de inkomensgegevens via MijnOverheid tot meer gemak leidt voor de woningzoekende, minder administratieve lasten voor de woningcorporatie en een eerlijkere manier van toewijzen van woningen door minder kans op toewijzingsfraude. Ook hoeven geen inkomensverklaringen met BSN-gegevens meer te worden gedeeld, wat bijdraagt aan dataminimalisatie.

Hoe werkt het?
Wanneer een woningzoekende aanspraak wil maken op een sociale huurwoning wordt er in het aanvraagproces om inkomensgegevens gevraagd. De corporatie gebruikt deze gegevens om te toetsen of er aanspraak gemaakt mag worden op de woning. Het is vervolgens aan de woningzoekende om – soms uit verschillende bronnen – informatie op te halen en die aan te leveren. Een soms ingewikkeld en vaak foutgevoelig proces. Tijdens de pilot wordt het mogelijk om de inkomensgegevens eenvoudig, veilig en snel digitaal aan te leveren via MijnOverheid. In de week van 31 mei wordt de eerste pilotwoning door Staedion geadverteerd. Er is in het Haagse deel van de pilot voor gekozen dat voor deze woning inkomensgegevens alléén via MijnOverheid gedeeld kunnen worden. Wie dat niet wil, kan reageren op een gelijkwaardige woning.

MijnOverheid
Voor het digitaal aanleveren van de inkomensgegevens wordt in het aanvraagproces een ‘uitstap’ gemaakt naar MijnOverheid. De woningzoekende logt in met zijn of haar DigiD en na het geven van toestemming worden de inkomensgegevens zoals bekend bij de Belastingdienst met Woonnet Haaglanden en Staedion gedeeld. Belangrijk om hierin aan te geven is dat er alleen gegevens worden verstrekt op verzoek van de woningzoekende. Voordat iemand toestemming geeft voor het delen van de gegevens wordt altijd duidelijk weergegeven om welke gegevens het precies gaat. Hiermee houdt de woningzoekende altijd controle op welke gegevens hij deelt. In de Haagse proef kan op de deelnemende woningen alléén worden gereageerd door inkomensgegevens op deze manier te delen. Wil iemand dat niet, dan kan hij op de gebruikelijke manier op een vergelijkbare woning reageren.

Regie op Gegevens
De pilot Proef inkomen aanleveren via MijnOverheid komt voort uit signalen over inkomensfraude én sluit daarnaast aan op het programma Regie op Gegevens. Hiermee wil het kabinet mensen meer regie op hun eigen persoonsgegevens geven. Door inzage in die gegevens, door inzage in het gebruik daarvan, door de mogelijkheid van correctie en door deze te kunnen delen met derden. Kortom, mensen moeten zelf bepalen wie, wanneer welke gegevens mag inzien of gebruiken.