01 april 2020

Jaarverslag SVH 2019: meer woningen hard nodig!

Terug naar overzicht

Voor SVH is iedere nieuwe woning er één. En dat het hard nodig is om de sociale woningvoorraad te vergroten, laat ons jaarverslag over 2019 goed zien.

  • In 2019 nam het aantal woningzoekenden toe en het aantal beschikbare woningen af. De afname van beschikbare woningen komt vooral omdat bewoners langer in hun woning blijven wonen en er minder woningen zijn bijgebouwd.
  • Steeds minder mensen verlaten hun sociale huurwoning, waardoor het aanbod voor woningzoekenden minder wordt.
  • Corporaties kunnen te weinig nieuwe sociale huurwoningen bij bouwen.
  • Door de toenemende druk op de woningmarkt nemen de wachttijden voor woningzoekenden verder toe.

Het jaarverslag 2019 laat duidelijk de urgentie zien om nieuwe woningen toe te voegen. Maar door de Corona crisis zien we dat het aantal vrijkomende woningen de afgelopen weken nog verder terug loopt. Mensen gaan niet zo snel meer verhuizen in onzekere tijden. Hierdoor gaan de wachttijden nog verder oplopen.

De SVH-corporaties willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om hiermee een deel van het woningtekort in de regio Haaglanden op te lossen. Zij willen meer mensen aan een woning kunnen helpen en de wachttijden verkorten. Zij bouwen al nieuwe woningen, maar het is nodig om te versnellen. Er zijn echt locaties nodig en voldoende investeringsvermogen. Kortom in Haaglanden ligt de focus de komende jaren op bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

SVH draagt hieraan bij door dit jaar regionale voorraadafspraken te maken met de gemeenten, provincie en de huurdersorganisaties in de regio Haaglanden. Daarnaast hebben we de hulp van het Rijk nodig. Alleen met gezamenlijk commitment van alle partijen kunnen we deze opgave invullen.

Meer weten over onze jaarcijfers? Bekijk dan ons jaarverslag 2019aanbodrapportage of infographic.