Jaarverslag SVH

In het jaarverslag verantwoordt SVH wat zij het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. In het jaarverslag vindt u verantwoording over onder andere de prestaties van woningcorporaties die zijn aangesloten bij SVH, de uitvoering van het activiteiten werkplan en SVH als organisatie.

Download hier het jaarverslag 2022
Download hier het financieel jaarverslag 2022