07 mei 2019

Jolanda van Loon: ‘Samenwerking in Haaglanden is uniek en bijzonder’

Terug naar overzicht

Wie denkt aan SVH, denkt aan Jolanda van Loon. Vanaf 1 mei 2019 is dat niet meer. Na 18 jaar, waarvan 12 jaar als directeur, haar naam te hebben verbonden aan SVH neemt zij afscheid. Ze gaat aan de slag als directeur bij ROOM en daarnaast begint ze een adviesorganisatie op het gebied van woonruimteverdeling.

“Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de samenwerking en wil ik iedereen meegeven om de samenwerking binnen Haaglanden te koesteren. De manier waarop er samen wordt gezocht naar uitdagingen en problemen is heel bijzonder. Regio Haaglanden is hierin uniek.”

Het begin
Voor SVH werkte Jolanda bij Atrivé. Haar eerste opdracht was als adviseur bij de SVH. “In 2001 ben ik als adviseur ingehuurd. Eind 2007 zocht ik naar een andere baan en kwam ik als beleidsadviseur in dienst bij SVH. Na het vertrek van de toenmalige directeur, werd ik de nieuwe directeur van SVH.”

Hoogtepunten
In de afgelopen 12 jaar heeft Jolanda een aantal hoogtepunten gehad. Ze was twee keer medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de regionale prestatieafspraken. “Haaglanden is bijzonder in het feit dat de corporaties en gemeenten regionale prestatieafspraken maken. Dat is uniek in Nederland. Het is elke keer een complex project met 24 partijen, dus het is leuk als je daar als procesleider namens de 15 corporaties in slaagt. Ook uniek is de samenwerking tussen corporaties onderling in deze regio. Wij zien met elkaar een opgave en pakken deze ook gezamenlijk op. Ik ben er trots op dat ik daaraan mee heb geholpen.”

“Daarnaast hebben wij als SVH een aantal grote automatiseringstrajecten gehad. Het is een uitdaging om nieuwe automatisering goed te implementeren bij alle leden en alle 450 medewerkers die het pakket gebruiken tevreden te laten werken met de automatisering.”

“Toen ik directeur werd, waren we een heel klein team van 5 mensen met een beperkte dienstverlening. Wat ik nadrukkelijk heb opgezet is de managementinformatie samen met Thamar, meer onderzoek en een Woonnet-helpdesk voor woningzoekenden. Ik vind het heel leuk hoe de organisatie is gegroeid en dat we echt een expert zijn geworden op het gebied van woonruimteverdeling. Door gebruik te maken van de aanwezige data over de woonruimteverdeling en woningvoorraad en indien nodig wijzigingen te simuleren, kun je op feiten sturen en het beleid bepalen. Dat is zeker de kracht van SVH als woonruimteverdelingsadviseur.”

Ambities en uitdagingen
Haar ambitie om landelijk te werken kan Jolanda nu doorvoeren in haar nieuwe baan als directeur bij ROOM. Tegelijkertijd is dit ook een uitdaging. “ROOM is een landelijke website voor studentenhuisvesting. Studenten zijn nog veel mobieler dan ‘gewone’  woningzoekenden omdat ze tijdens hun studie vaak op verschillende plekken studeren. Ze volgen bijvoorbeeld een bachelor op een universiteit en een master op een andere universiteit. Een tweede uitdaging is dat het voor mij een deel nieuwe materie is. Het verdelen van kamers onder studenten bv via universiteiten aan internationale studenten werkt toch weer anders dan ik nu gewend ben.”

“Daarnaast is het opzetten van een eigen adviespraktijk op het gebied van de woonruimteverdeling spannend. Ik hoop dat ik in andere delen van Nederland kan laten zien dat je door goed gebruik te maken van de aanwezige data en het doen van onderzoek beter besluiten kan onderbouwen zowel op het gebied van woonruimteverdeling, klantbediening als voorraadontwikkeling.”

Trots
“Ik ben trots op wat er nu staat. Mijn klus is geklaard, het kan altijd beter maar die uitdaging geef ik graag aan mijn opvolger mee. Wat de nieuwe directeur zeker moet handhaven, is het enthousiasme en de humor in het team. Dat kenmerkt SVH: we werken hard, gaan geen uitdaging uit de weg, maar we doen dat wel in een goede sfeer. Daarnaast moet de nieuwe directeur de unieke vorm van samenwerking binnen de regio bewaken en ook voor de belangen van woningzoekenden kunnen staan. Ik hoop dat mijn opvolger met net zoveel plezier bij SVH zal werken als ik. Er staat een gedreven SVH-team en er is zoveel enthousiasme en kennis bij onze leden, en ook bij de nieuw opgezette regionale huurdersorganisatie, dat de samenwerking in de regio tot mooie resultaten moet kunnen blijven leiden.”