26 maart 2020

Mohamed Baba treedt toe tot Dagelijks Bestuur De Vernieuwde Stad

Terug naar overzicht

Mohamed Baba, bestuursvoorzitter van Haag Wonen, treedt per 1 juli 2020 toe tot het Dagelijks Bestuur (DB) van De Vernieuwde Stad, platform van 27 grote grootstedelijke woningcorporaties. Hij krijgt daarin de portefeuille Woningmarkt. Baba volgt Willem Krzeszewski (Staedion) op, die zijn maximale termijn erop heeft zitten.

Samenwerking
Mohamed Baba gelooft sterk in de kracht van het platform: “Als woningcorporaties zullen we creatiever moeten zijn en meer samenwerken met elkaar, de markt en gemeenten. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen en vragen om verbinding en innovatief handelen. Zo kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de woningbouwproductie en ongedeelde steden”.

Op 1 maart jl. is Mohamed Baba aangetreden als bestuursvoorzitter van woningcorporatie Haag Wonen. Daarvoor was hij directeur van Woonbron Delft, alsmede tijdelijk lid van de Raad van Bestuur van Woonbron. Sinds twee jaar is Mohamed ook voorzitter van het samenwerkingsverband Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Daarnaast vervult hij enkele maatschappelijke nevenfuncties. Tot 2016 voerde Mohamed diverse strategische advies- en managementopdrachten uit binnen de Gemeente Amsterdam. Van 2000 tot 2013 was hij founding partner van Mexit, een adviesbureau dat organisaties helpt de mogelijkheden en kansen van diversiteit te benutten.

Willem Krzeszewski
In 2014 trad Willem Krzeszewski toe tot het DB van De Vernieuwde Stad. In die jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een echte verbinder binnen het platform. Al sinds 2010 beheerde hij de portefeuilles Investeren en Stedelijke Vernieuwing. Onder zijn leiding kwam de jaarlijkse investeringsmonitor tot stand waarmee inzichtelijk werd gemaakt hoeveel de corporaties van DVS elk jaar investeren in vastgoed. Ook versterkte hij de aandacht voor met name gebiedsontwikkeling waarbij de ‘harde kant’ van investeren gekoppeld werd aan de ‘zachte kant’ van leefbaarheidsinitiatieven.
Willem Krzeszewski heeft de maximale twee termijn binnen het DB erop zitten. Het DB is hem dankbaar voor zijn belangrijke rol binnen De Vernieuwde Stad.