15 oktober 2020

Opheffen verhuurdersheffing is de oplossing voor woningtekort

Terug naar overzicht

De corporaties in de regio Haaglanden beschikken niet over de middelen om de maatschappelijke opgave tot en met 2035 op te pakken. Dit blijkt uit het onderzoek ‘opgave versus middelen’. Als de corporaties het huidige beleid aanhouden en de berekende opgave oppakken ontstaan de financiële tekorten al in 2024 in de regio’s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam.

Tekorten
Het onderzoek ‘opgave versus middelen’, dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Financiën, BZK, EZK en Aedes, laat duidelijk zien dat de corporaties in Haaglanden de maatschappelijke opgaven tot en met 2035 financieel niet aan kunnen. Vanaf 2028 is er sprake van een sector breed tekort en in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam is de investeringscapaciteit in 2024 al onvoldoende voor de opgave. Dat betekent dat het grootste deel van de corporaties vanaf dat moment niet genoeg huurwoningen kunnen bouwen, verduurzamen of betaalbaar kunnen houden. De tekorten – maar liefst € 30 miljard landelijk – zijn het grootst en treffen als eerst de regio’s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam.

Oorzaak
Van het landelijke tekort komt € 10 miljard uit de regio’s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. Om de oorzaak van het tekort in deze regio’s te achterhalen heeft Deloitte, in opdracht van Maaskoepel en SVH, een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien dat dit tekort komt, omdat de behoefte aan nieuwbouwwoningen in deze regio’s groter zijn door het reeds bestaande woningtekort en de demografische ontwikkelingen. Het tekort is groot en dat zien we nadrukkelijk terug in de steeds langer wordende wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Om deze maatschappelijke opgave de komende jaren in te vullen zijn hogere investeringsniveaus nodig dan de afgelopen jaren.

Oplossing
De corporaties willen maximaal bijdragen aan de maatschappelijke opgave die er ligt. Daarom is het noodzakelijk om op korte termijn een structurele financiële oplossing te vinden. De woningnood kan enkel aangepakt worden als de onevenredige hoge belastingdruk wordt verminderd. Daarnaast biedt afschaffing van de verhuurdersheffing en vennootbelasting ruimte voor de benodigde investeringen.

Zo kunnen corporaties nu en op de lange termijn nieuwe woningen toevoegen om de wachtlijsten terug te dringen en de energietransitie en verduurzaming van de corporatiewoningen realiseren.