Over SVH

SVH staat voor samenwerken in woonruimteverdeling en beleidsontwikkeling.

Binnen de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden werken 19 corporaties (waarvan er 16 in de regio Haaglanden en 3 landelijk gevestigd en werkzaam zijn) beleidsmatig samen. De corporaties richten zich in het bijzonder op het huisvesten van huishoudens die behoren tot de minima, BBSH-doelgroep, de doelgroep uit de Europaregeling en bijzondere aandachtsgroepen.

De corporaties beheren in 2022 gezamenlijk ruim 148.000 woningen. Ook zijn er een aantal geassocieerde leden die hun woningen adverteren op de website van Woonnet Haaglanden.

De kerntaken van de vereniging SVH zijn:

  • het verzorgen en door-ontwikkelen van de regionale woonruimteverdeling voor de Haaglandse corporaties, waaronder het beheren van de regionale website www.woonnet-haaglanden.nl, het automatiseringssysteem (WBS) en het managementinformatiesysteem (CNS) ten behoeve van de woonruimteverdeling
  • het co√∂rdineren en bewaken van de managementinformatie en het uitvoeren van onderzoek
  • het opstellen, evalueren en bewaken van de regionale prestatieafspraken
  • het behartigen van de belangen van de aangesloten leden en het uitwisselen van kennis en ervaring over de werkterreinen van SVH.