Privacyverklaring

Privacyverklaring

Onze diensten
Sociale Verhuurders Haaglanden biedt diverse diensten en websites aan. Per dienst of website is er een privacyverklaring die uitlegt welke persoonsgegevens er worden gebruikt, wat het doel daarvan is en waarom dat toegestaan is. Voor het bezoek aan de website Socialeverhuurdershaaglanden.nl is deze privacyverklaring van toepassing.Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Het doel is het verbeteren van de dienstverlening. De AVG-grondslag die daarbij hoort is dat Sociale Verhuurders Haaglanden een gerechtvaardigd belang daarvoor heeft.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Aanbieden van informatie over de diensten van Sociale Verhuurders Haaglanden.
  • Verrichten van analyses voor strategische doeleinden, zoals marktanalyses en inzichten in wensen van woningzoekenden.
  • Monitoren van bezoekgedrag op Socialeverhuurdershaaglanden.nl ter verbetering van deze website.

Delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen geen persoonlijke gegevens met anderen voor commerciële doeleinden. Wij delen wel als het van de wet moet, of voor een noodzakelijk onderzoek.

Social Media
Op onze website wordt toegang geboden tot verschillende social media. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op deze website met anderen delen of aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst.

Zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons?
Wij maken gebruik van strikte interne en externe veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Dit hebben wij intern gewaarborgd door beveiliging in te richten met een gebruikersnaam en wachtwoord. Websites en onderhoud is uitbesteed aan gecertificeerde bedrijven. Websites zijn altijd voorzien van beveiligingscertificaten (‘slotje in de adresbalk’). Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt door wachtwoorden en encryptie.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens. Als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via contact@socialeverhuurdershaaglanden.nl

Aansprakelijkheid
Sociale Verhuurders Haaglanden is niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens, als deze door anderen op illegale wijze (hacken) zijn verkregen.