06 mei 2024

Reactie op voorstel Wet Versterking Regie op de volkshuisvesting

Terug naar overzicht

In het voorstel voor de Wet Versterking Regie op de volkshuisvesting legt Minister De Jonge, namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, een formele basis voor overheden om te doen wat nodig is in de volkshuisvesting. De woningcorporaties in Haaglanden zijn blij met deze regie en juichen de komst van de wet dan ook van harte toe. In alle afspraken die er zijn staat duidelijk wie wat moet doen. Maar om ervoor te zorgen dat dit ook echt kan worden – en wordt – uitgevoerd is regie van het Rijk nodig. Alleen dan kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de wooncrisis wordt bestreden.

We maken ons wel zorgen over het voorstel ten aanzien van de wettelijke urgentie categorieën. Zoals het voorstel er nu ligt zal het aantal urgenten in onze regio fors toenemen. Hierdoor komt de positie van de regulier woningzoekenden nog meer onder druk te staan. Namens de woningcorporaties in de regio Haaglanden (verenigd in SVH) en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) hebben wij gereageerd op de consultatie van deze lagere regelgeving. De brief kun je hier lezen: http://www.socialeverhuurdershaaglanden.nl/wp-content/uploads/2024/05/24128-Consultatiereactie-t.a.v.-Besluit-en-Regeling-versterking-regie-volkshuisvesting.pdf