Laatste regionale prestatieafspraken

Laatste regionale prestatieafspraken (2015 t/m 2018)
De 9 wethouders Wonen van de woningmarktregio Haaglanden en voorzitter Anne Koning van SVH hebben op 6 juli 2015 hun handtekening gezet onder de Regionale Prestatieafspraken (RPA) 2015 t/m 2018. Met de ondertekening onderschrijven zij het gemeenschappelijke doel van een ongedeelde woningmarktregio. Gemeenten en corporaties blijven de komende 4 jaar onderling en met elkaar samenwerken  vanuit de overtuiging dat samenwerking een randvoorwaarde is om toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden.

‘Betaalbaarheid’ en ‘duurzaamheid’ zijn de belangrijkste thema’s binnen de RPA die de 9 gemeenten en 15 woningcorporaties in Haaglanden gezamenlijk overeen zijn gekomen. Haaglanden is de eerste regio die voorraadafspraken maakt, waarbij betaalbaarheid voorop staat.

Bijzonder in het proces van de totstandkoming waren de volledige transparantie over de financiële positie van de corporaties en de nadrukkelijke betrokkenheid van de huurdersorganisaties van de 15 corporaties.

Voor de gemeenten en corporaties vormen de regionale prestatieafspraken een vertrekpunt voor de onderhandelingen over de lokale prestatieafspraken.

Lees hier het volledig document:  Regionale Prestatieafspraken 2015-2018