22 mei 2023

Staedion koppelt vrienden tegen woningnood

Terug naar overzicht

Om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan, biedt Staedion als één van de vele nieuwe initiatieven, nu friends-contracten aan. Hiermee kunnen twee vrienden samenwonen in een sociale huurwoning en de huur delen. De Haagse woningcorporatie koppelde woningzoekenden, die geen vriend hebben om mee samen te wonen, aan elkaar tijdens een speeddate evenement.

Op woensdagavond 17 mei leerden zo’n 24 potentiële vrienden elkaar kennen. Met als doel: samen een sociale huurwoning delen in het nieuwbouwproject Elara aan het Maanplein in Den Haag. Tanja Riet, projectmanager Verhuur bij Staedion: “Vijfentwintig van de woningen in dit project worden verhuurd met een friends-contract. Dit is één van de vele nieuwe initiatieven die Staedion aanbiedt om de sociale woningvoorraad beter te benutten.”

Nieuwe vorm van samenwonen
Voorheen was het alleen mogelijk om samen te wonen als je een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voert, in veel gevallen een liefdesrelatie. Of je kon als vrienden samenwonen, maar dan in een vrijesectorwoning. Tanja Riet: “Met de friends-contracten van Staedion hoeft dit niet en kunnen nu ook twee vrienden met elkaar samenwonen in een sociale huurwoning. De huurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het betalen van de huur. En met het gezamenlijk inkomen is het mogelijk dat zij dan in zo’n situatie wel in aanmerking komen voor woningen waar zij als alleenstaande geen kans op maken. Via een advertentie op Woonnet Haaglanden konden geïnteresseerden zich inschrijven. Daar hebben heel veel mensen op gereageerd.”

Beter benutten sociale huurwoningen
Volgens Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion, moeten we het bezit van onze sociale huurwoningen beter benutten. “We hebben de afgelopen 70 jaar met name gebouwd voor gezinnen. Terwijl nu bijna de helft van de mensen alleenstaand is. Het huidige aanbod sluit niet meer aan op de vraag. Dan kun je inzetten op nieuwbouw, wat ook nodig is. Maar we moeten ook kijken hoe we de sociale huurwoningen, waar anders vaak veel alleenstaanden in wonen, beter kunnen benutten. Zeker gezien de enorme vraag naar woonruimte. Tevens dienen we hiernaast kritisch naar het woonruimte verdeelsysteem te kijken, ook hierbij is innovatie vereist.”

Speeddaten voor een woning
Om de juiste vrienden aan elkaar te koppelen werkte Staedion samen met Mate & Date, een adviesbureau o.a. op het gebied van relatie- en vriendschapsbemiddeling. Corrien Gordijn en Linda Zevenhoven van Mate & Date: “In meerdere speeddate-rondes leerden de potentiële vrienden elkaar kennen. Deze potentiële vrienden hadden wij op voorhand op een aantal basisvoorwaarden gesproken om alvast een eerste selectie te maken wie voor wie geschikt zou zijn. Was er een klik tussen de twee vrienden? Dan gaan wij nogmaals met ze in gesprek om te bekijken of het ook daadwerkelijk geschikte huisgenoten zijn.” Hiermee wil Staedion zoveel mogelijk langdurige friends-contracten afsluiten. Is het een succes, dan wil de woningcorporatie meer friends-contracten aanbieden.

Over Staedion
Met ons maatschappelijk hart dragen wij bij aan het geluk en de gezondheid van onze huurders door het bieden van een veilig en betaalbaar thuis. Want wonen gaat over mensen. Wij verhuren 44.000 woningen, winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in de regio Haaglanden. Samen met onze huurders en partners werken wij aan een prettige woonomgeving. Wij gaan voortvarend door met het renoveren en verduurzamen van onze woningen en maken ons sterk voor het bouwen van maar liefst 7.500 nieuwe woningen. Samen thuis, voor nu en later.

www.staedion.nl