05 juni 2019

SVH verheugd over Woondeal Zuidelijke Randstad

Terug naar overzicht

Maandagavond 3 juni kwamen minister Ollongren (BZK) en de bestuurders van de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Leiden, Dordrecht en de provincie Zuid Holland bijeen om de Woondeal Zuidelijke Randstad te ondertekenen. Ook de samenwerkingsverbanden van de gemeenten in Haaglanden en Rijnmond ondertekenden deze overeenkomst. In de Woondeal staan afspraken om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid te verbeteren en de sociale voorraad meer te spreiden over de regio.

SVH is blij met de Woondeal en heeft dat met een steunbetuiging aan de minister laten weten. Mohamed Baba, voorzitter Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), lichtte de steunbetuiging toe namens alle corporaties die zijn aangesloten bij SVH. “Wij ondersteunen de Woondeal van harte. De onderwerpen die in deze deal staan genoemd hebben volop onze aandacht. De wachttijden voor woningzoekenden lopen steeds verder op, er moeten hoognodig nieuwe woningen bij worden gebouwd. Daar is veel geld voor nodig. Corporaties investeren al fors in hun kerntaken zoals de kwaliteit van hun woningvoorraad en het beheer. Ook speelt de energietransitie en hebben we een flinke verduurzamingsopgave te verhapstukken. De grote volkshuisvestelijke opgave in de regio kan alleen worden uitgevoerd als de investeringscapaciteit wordt vergroot.”

De afspraken in de Woondeal zijn betekenisvol om de wooncrisis te bestrijden, vindt Mohamed . “Wij zien hierin voldoende ingrediënten terug voor een regionale aanpak en dat gaan wij verder oppakken met de gemeenten in de vorm van de Bestuurlijke Tafel wonen.” De corporaties willen graag betrokken worden bij de verdere uitwerking van de afspraken uit de Woondeal. Minister Ollongren bedankt Mohamed voor zijn steun en gaf aan dat de corporaties onmisbare partners zijn bij de verdere uitwerking. Zij ziet de Woondeal dan ook als het begin van een mooie samenwerking.