19 november 2020

Vidomes in Aedes benchmark: ‘mooie stappen op alle fronten!’

Terug naar overzicht

Vandaag publiceert brancheorganisatie Aedes de resultaten van de zevende benchmark voor de woningcorporatiesector. Onderwerpen als huurdersoordeel, onderhoud en duurzaamheid staan hierin centraal. Vidomes doet het over bijna de hele linie weer beter dan vorig jaar, waarbij vooral het verbeterde oordeel van huurders opvalt. “En daar zijn we trots op!”, vertelt bestuurder Daphne Braal namens het Vidomes-bestuur.

Huurdersoordeel positief
De score ging dit jaar zelfs van een C- naar een B-score; een mooie beloning voor de verbeteringen die Vidomes doorvoerde in haar dienstverlening aan de klant. “De grootste vooruitgang zien we bij huurders die iets willen laten repareren. Dit is veruit de belangrijkste reden waarom huurders contact met ons opnemen. Zij waarderen dit proces met een 7,8: een stijging van maar liefst 0,5 punt!”, zegt Daphne Braal. ”Dat we met ons nieuwe klantportaal en het digitale proces de reparatie beter in kaart krijgen, draagt zeker bij aan dit mooie cijfer. Het proces is efficiënter, en een huurder weet precies waar hij aan toe is. Het cijfer is een beloning voor de inzet van onze medewerkers en onze reparatie-aannemers.”

Het cijfer dat Vidomes krijgt van vertrokken huurders stijgt met 0,2 naar een 7,8. Nieuwe huurders daarentegen geven een 7,7 tegen een 7,9 vorig jaar. “Dat is spijtig en heeft vooral te maken met de gevolgen van corona”, geeft Braal aan. “Daardoor moesten we enkele aanpassingen in ons verhuurproces doen, waardoor huurders nu aangeven het persoonlijk contact met Vidomes te missen. Jammer, maar begrijpelijk.”

Iets hogere huren, maar goede scores op het huisvesten van de sociale doelgroep
“Dit doen we goed!” aldus Braal. “Onze woningmarktregio is duurder en heeft daardoor gemiddeld wat hogere huren dan andere gebieden in Nederland. Daar veranderen we niets aan. Maar als je kijkt naar de onderliggende cijfers, komt een belangrijk speerpunt van Vidomes goed naar voren. Wij maken namelijk veel woningen die opnieuw verhuurd worden weer betaalbaar voor de laagste inkomens. En dit doen we al jaren.”

Daarnaast houdt Vidomes grote woningen betaalbaar en beschikbaar als sociale huurwoning als een bewoner verhuist, in plaats van deze in de vrije sector te verhuren. Zo levert de corporatie een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. “Broodnodig”, volgens Daphne Braal, “want de wachtlijsten in onze regio zijn enorm. Tegenwoordig wacht je gemiddeld bijna 6 jaar op een sociale huurwoning en bijna 10 jaar op een eengezinswoning!”

In 2019 moest Vidomes de huren nog met bijna 1% boven inflatie verhogen. “We hebben er alles aan gedaan om in 2020 de huur gemiddeld met niet meer dan inflatie te verhogen. En we zijn blij dat dat gelukt is! Ook maken ieder jaar meer mensen gebruik van onze regeling voor huurbevriezing en huurverlaging. En we roepen huurders in coronatijd actief op om contact met ons op te nemen als ze betalingsproblemen hebben. Bijvoorbeeld omdat het inkomen sterk daalt als iemand zijn baan verliest”, zegt Daphne Braal.

De daling op bedrijfslasten zet door
“Zeker een stap in de goede richting”, zo constateert Braal, “ook al zijn onze bedrijfslasten nog altijd wat hoger dan het gemiddelde in de sector.” Een van de redenen hiervoor is dat Vidomes meer dan gemiddeld inzet op leefbaarheid. “Dit is een bewuste keuze”, aldus Braal. “We zien namelijk dat de inzet van complexbeheerders en consulenten die overlast aanpakken, veel verschil maakt voor onze huurders. Zo dragen we bij aan het maatschappelijk resultaat, en nemen we iets hogere bedrijfslasten voor lief.”

Op andere onderdelen is Vidomes continu op zoek naar mogelijkheden om de bedrijfslasten verder te verlagen. Braal: “In ons ondernemingsplan hebben we niet voor niets een expliciete daling van 10 procent op de bedrijfslasten opgenomen. Zonder op kwaliteit in te leveren.”

Op het prestatieveld ‘duurzaamheid’ scoort Vidomes weer een nette B in de benchmark
Meer specifiek bestaat deze score uit een A voor CO2-uitstoot – het daadwerkelijke gas- en energieverbruik – en een C voor de energieprestatie van woningen. Daphne Braal analyseert deze scores. “Interessant is dat je op basis van de energetische prestatie zou verwachten dat onze bewoners ook een hoog gas- en elektraverbruik hebben. Maar dat is dus niet zo. Een mogelijke verklaring is dat corporaties in de regio Haaglanden veel hoogbouw hebben, waar het verbruik lager is dan bij eengezinswoningen. Ook zijn het vaak kleinere woningen.”

Vidomes verwacht in de komende jaren flinke energielabelsprongen te kunnen maken door verdere verbetering van haar vastgoed in onderhoudsprojecten. Zo werkt de corporatie continu aan haar verduurzamingsopgave én aan de bewustwording onder huurders.

Niet eerder voerde Vidomes zoveel renovaties en nieuwbouwprojecten uit als dit jaar
“In 2019 leverden wij 28 woningen op, werkten we hard aan de uitvoering van projecten, en ging er veel capaciteit naar de voorbereiding van nieuwe projecten. We investeerden zo’n 10 miljoen in nieuwbouw, 3,5 miljoen in renovatie, en gaven 25 miljoen uit aan projectmatig en planmatig onderhoud”, zo blikt Braal terug op vorig jaar.

“In 2020 leverde Vidomes 42 duurzame sociale eengezinswoningen op aan de Rijswijkse Idenburglaan, en investeren we opnieuw fors in de kwaliteitsverbetering van onze bestaande woningen”, aldus Daphne Braal. “Veel van de projecten waar we dit jaar aan werken, leveren we volgend jaar op. Nieuwbouw aan de Delftse Schoemakerplantage en Van Alkemadestraat/Van Schuijlenburchstraat bijvoorbeeld. En we ronden renovaties af aan bijvoorbeeld de Duyvendijklaan in Leidschendam en de Henket Casimirstraat in Delft”, vervolgt Braal.

De uitgaven aan vastgoedprojecten stijgen dan ook sterk: 25 miljoen in nieuwbouw, 20 miljoen in renovatie, en 20 miljoen in projectmatig en planmatig onderhoud. “Natuurlijk hopen we dit terug te zien in de cijfers over de woningkwaliteit en duurzaamheid, en in de cijfers die huurders ons geven als we ze vragen hoe tevreden ze zijn over hun huis”, sluit Braal af.


Meer over de Aedes-benchmark
De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en de gehele sector. Aedes voerde de benchmark dit jaar voor het zevende achtereenvolgende jaar uit, en er deden 274 woningcorporaties mee. Zij vertegenwoordigen 97% van alle corporatiewoningen. De prestaties zijn in de volle breedte verbeterd: de bedrijfslasten zijn verder gedaald, het vastgoed is duurzamer geworden, corporaties zijn fors meer gaan investeren in woningverbetering en de huurprijsstijging is zeer beperkt. Het huurdersoordeel over de ervaren dienstverlening blijft stabiel.