07 mei 2019

Woningbouwvereniging St. Willibrordus: 100 jaar sociaal betrokken

Terug naar overzicht

Mei 2019 is het precies 100 jaar geleden dat Woningbouwvereniging St. Willibrordus in Wassenaar werd opgericht. “Al 100 jaar staat de mens bij ons centraal”, zegt directeur Wil van Dam. “Maar onze rol in het maatschappelijk veld, is wel veranderd.”

“De zorg voor kwetsbaren gaat als een rode draad door onze geschiedenis”, legt Van Dam uit. “Onze corporatie ontstond in 1919 vanuit het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond om betaalbare huisvesting te bieden aan de ‘gewone arbeider’.” In 100 jaar tijd groeide het woningbestand van 0 naar 1350 woningen.

Hoe veranderde de rol van de corporatie?
“Toen de corporatie net was opgericht, was het een belangrijk instituut dat de dienst uitmaakte. Jaarlijks ging het bestuur langs de huurders om te controleren of de woningen wel schoon waren en de tuintjes netjes werden onderhouden. Daar kun je je nu niets meer bij voorstellen. In de hele maatschappij zie je mensen mondiger worden en zelf initiatieven ontplooien om zaken voor elkaar te krijgen. Burgers worden een gesprekspartner voor de politiek en werken samen met maatschappelijke organisaties, zoals de corporaties. Ook in Wassenaar ontstaan er burgerinitiatieven met steun van de lokale corporaties. Zo lanceerden twee ondernemers het plan voor een appartementencomplex met 24 woningen voor ouderen. Wij juichen dat toe.”

U trad in 1990 aan als hoofd van dienst bij Woningbouwvereniging St. Willibrordus. Hoe zag u de relatie met de huurders veranderen?
“Huurders zijn steeds meer centraal komen te staan. Ruim twintig jaar geleden werd huurderbelangenvereniging Rozenstein opgericht als vertegenwoordiging van onze huurders. We hebben regelmatig contact over belangrijke corporatiezaken, zoals een huurverhoging of prestatieafspraken met de gemeente. Vanaf 1 juli 2015 toen de herziene Woningwet in werking trad, kregen de huurders meer zeggenschap. In 2016 nam huurderbelangenvereniging Rozenstein voor het eerst deel aan de onderhandelingen over de prestatieafspraken met de gemeente Wassenaar. Ook is Rozenstein betrokken bij de Woonvisie van de gemeente.”

“Tegenwoordig hechten corporaties veel waarde aan de mening van de huurders. Sinds 2018 legt onderzoeksbureau KWH maandelijks vragen over onze dienstverlening aan hen voor. In april jl. ontving onze corporatie het KWH-Huurlabel. Een gerenommeerd kwaliteitskeurmerk voor de corporatiesector. Gemiddeld geven onze klanten in 2018 een 8 voor onze dienstverlening.  Voor ons is de erkenning de kers op de slagroomtaart. Het is een mooi compliment dat we dit keurmerk krijgen in ons jubileumjaar. Al 100 jaar staat de mens centraal bij onze corporatie. Dat onze klanten zulke hoge scores geven voor onze dienstverlening en dat de tevredenheid zo hoog is, bewijst dat wij nog steeds op de goede weg zijn.”

Welke rol speelt uw corporatie binnen Wassenaar?
“Onze corporatie is lokaal verankerd in de Wassenaarse samenleving. Verankerd zijn betekent niet alleen dat onze fundamenten in de Wassenaarse grond staan. Het betekent ook dat er goede verbindingen zijn met alle geledingen van de samenleving die van belang zijn voor onze maatschappelijke opgave: het bieden van betaalbare woningen voor mensen met een laag tot modaal inkomen. Om woningbouwprojecten van de grond te kunnen krijgen, onderhouden we vaak intensief contact met de gemeente, de omwonenden en andere belanghebbenden. Zo realiseerden we in 2018 met steun van de gemeente en zorginstelling SWZ twee kleinschalige appartementencomplexen, waarvan een met 24 zorgplekken voor mensen met dementie.”

Wat doet de corporatie eraan om de Wassenaarse wijken leefbaar te houden?
“Om de Wassenaarse wijken leefbaar te houden, investeert Woningbouwvereniging St. Willibrordus al bijna 100 jaar in onderhoud en renovatie van haar bezit. Verduurzaming is daarbij de laatste jaren een belangrijk speerpunt. Zo dragen we ook bij aan de leefbaarheid voor toekomstige generaties. In 2016 verduurzaamden we de eerste 90 woningen bij Hof van Eden. Daarna volgden verduurzamingsprojecten rond de ’s Heerenbergstraat en de Hugenzstraat, Zuidwijklaan en De Lignestraat. Half mei 2019 starten we met de verduurzaming van 213 appartementen aan de Van Duivenvoordelaan in Wassenaar. Hiermee behalen we in 2020 een gemiddeld energielabel B. In 2026 is 50 procent van ons bezit verduurzaamd.”

Deze maand viert u het 100-jarig jubileum. Wat merken de huurders daarvan?
“Alle huurders van Woningbouwvereniging St. Willibrordus ontvingen in april een kaart met daarin een herdenkingsmunt en een coupon voor een slagroomtaart voor acht personen. Zij kunnen deze in mei ophalen bij de lokale bakker. Naast de taart hebben we nog een extraatje voor de huurders. Vanwege ons jubileumjaar blijft de jaarlijkse huurverhoging dit jaar beperkt tot een symbolisch bedrag van 100 cent, in plaats van een procentuele verhoging.”

Wat zijn de speerpunten voor de komende jaren?
“Wij gaan verder op de ingeslagen weg! Ook de komende vijf jaar staat bij ons de mens centraal, gaan wij voor leefbare wijken en een maximale maatschappelijke opbrengst en streven wij naar bekendheid en zichtbaarheid in Wassenaar.”