17 december 2020

Woningcorporaties Arcade en Wonen Midden-Delfland werkten intensief samen om woningen van Vestia in Westland te kopen

Terug naar overzicht

Nu ook de toezichthouders akkoord zijn met de overname van vastgoed Vestia in Westland staat niets de koop meer in de weg. Na maanden van inspanningen zijn directeur-bestuurders Peter van Ling (Wonen Midden-Delfland) en René Lemson (Arcade) verheugd met deze laatste formele goedkeuring. Eind november werden de koopovereenkomsten getekend voor de overname van zelfstandige woningen en bedrijfs- en zorgvastgoed in Westland. Er gaan 1.212 woningen naar Arcade en 340 naar Wonen Midden-Delfland. Ook corporaties Wonen Wateringen en de Wassenaarsche Bouwstichting nemen vastgoed over.

De verkoop van de woningen door Vestia aan de corporaties is een belangrijke ontwikkeling voor de lokale volkshuisvesting omdat de vraag naar betaalbare woningen blijft groeien en de wachttijden steeds verder oplopen. De aangekochte woningen blijven behouden voor de sociale huur. Ook wordt met de aankoop de sociale huurvoorraad verder uitgebreid omdat Arcade 276 woningen en Wonen Midden-Delfland 105 woningen uit de vrije sector terugbrengen naar de sociale huur.

Trots op de overname
“Ik ben uitermate trots op de overname door Wonen Midden-Delfland van het Vestia-bezit in Maasdijk. Wij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan het behoud en de uitbreiding van de sociale huurvoorraad in de gemeente Westland. Wij kijken ernaar uit om met onze nieuwe huurders in Maasdijk en met de gemeente Westland de lokale opgaven te bespreken en passende prestatieafspraken te maken”, vertelt Peter van Ling. “Ook kijk ik terug op een zeer fijne samenwerking met onze collega woningcorporatie Arcade”. Ook René Lemson beaamd de prettige samenwerking. “Er was een bijzondere klik, wat de samenwerking ten goede kwam. Met als doel de woningen te behouden voor de primaire doelgroep: huurders met een lager inkomen. Ook ben ik trots dat met de aankoop ons totale bezit in 2021 groeit naar ruim 10.000 vhe. Doordat wij groter en professioneler worden en financieel stabiel zijn, kunnen we nog beter invulling geven aan onze volkshuisvestelijke taak om zo het woningtekort naar beneden te brengen.”

Voor de huurders verandert niets
De huurders kunnen in hun woning blijven wonen en behouden hun huuroverkomst. Pas vanaf 1 april 2021 kunnen huurders contact opnemen met hun nieuwe corporatie. Tot die tijd blijft Vestia aanspreekpunt voor alle huurderszaken.

Prettige en pragmatische samenwerking
In mei 2019 kondigde Vestia aan dat zij haar bezit in Westland ging verkopen. Verschillende gesprekken met de betrokken corporaties volgden. Vanaf het begin vormden de corporaties Arcade en Wonen Midden-Delfland een coalitie en werkten pragmatisch samen. Het was een intensief traject dat vanwege de wijziging van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 in een stroomversnelling kwam. Arcade en Wonen Midden-Delfland kijken er naar uit om met de betrokken gemeenten de lokale opgaven te bespreken en passende prestatieafspraken te maken.

__________________________________________________________________________

Over Arcade
Arcade is een woningcorporatie en de grootste verhuurder in Westland. Wij hebben bezit in de kernen Ter Heijde, Monster, ’s-Gravenzande, Heenweg, Poeldijk, Naaldwijk, De Lier en Honselersdijk en zijn actief in Den Haag. In totaal bezitten wij circa 9.000 verhuureenheden zoals eengezinswoningen, appartementen en bedrijfsruimtes. Daarnaast hebben wij een ontwikkelportefeuille van 1.500 woningen. Jaarlijks komen gemiddeld circa 400 Haagse en Westlandse woningen van Arcade vrij voor de verhuur. Onze woningen zijn geschikt voor gezinnen, jongeren, ouderen en gehandicapten. Meer informatie is te vinden op www.arcadewonen.nl.

Over Wonen Midden-Delfland
Wonen Midden-Delfland is een lokaal verankerde corporatie met 1.700 woningen in de dorpskernen Maasland, Schipluiden en Den Hoorn. Met een hecht team van circa 17 collega’s werken wij met grote betrokkenheid aan een goede, duurzame en betaalbare woningvoorraad die passend is bij de (toekomstige) vraag. De klant staat centraal in de dienstverlening met onze persoonlijke aanpak. Onze primaire doelgroepen zijn huurders en woningzoekenden met een lager inkomen en kwetsbare groepen in de samenleving. Onderwerpen die vooral aandacht krijgen de komende jaren zijn: duurzaamheid, kwaliteit, betaalbaarheid en een groene omgeving. Meer informatie is te vinden op www.wonenmd.nl.