11 april 2024

Woningcorporaties en Krajicek Foundation zetten zich in voor leefbare Haagse wijken

Terug naar overzicht

Op woensdag 10 april ondertekenden de drie bestuursvoorzitters van Staedion, Haag Wonen en Hof Wonen samen met Richard Krajicek een partnership met de Krajicek Foundation. Hiermee streven de partijen samen met sportieve partner WSDH ernaar de leefbaarheid in Haagse wijken te vergroten.

De feestelijke (symbolische) ondertekening van een mega tennis- voet- en basketbal vond plaats op Krajicek Playground Bokkefort in het Haagse Houtwijk onder toeziend oog van omwonenden, kinderen en genodigden. Speciaal voor kinderen en bewoners uit de buurt organiseerde de Krajicek Foundation met sportieve partner WSDH een potje voetbal, waar zelfs de bestuursleden van de woningcorporaties hun voetbalskills – heel sportief!- even lieten zien! De Participatiekeuken verzorgde lekkere hapjes en drankjes voor de gasten.

Grotere Haagse samenwerking
De meerjarige samenwerking tussen de partijen heeft als doel de leefbaarheid in Haagse woonwijken te vergroten. Deze bestaat enerzijds uit het uitbreiden van het aantal Krajicek Playgrounds met drie nieuwe multifunctionele sportpleinen in Den Haag Zuidwest, anderzijds uit het ‘adopteren’ van bestaande Krajicek Playgrounds, zodat het Krajicek Model gecontinueerd kan worden.

Drie nieuwe Krajicek Playgrounds
De opening van drie nieuwe Krajicek Playgrounds in de loop van 2024 is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid voor Den Haag Zuidwest. In samenwerking met de gemeente Den Haag zijn drie locaties gekozen waar nieuwe Krajicek Playgrounds worden geopend. Elke woningcorporatie ‘adopteert’ er daar één van. Met de steun van de corporatie kan de Krajicek Foundation activiteiten en programmering (het Krajicek Model) mogelijk maken, wat de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. Het gaat om Heeswijkplein (Hof Wonen), Melis Stokelaan (Haag Wonen) en Johannes Voetpad (Staedion).

Bokkefort tweede geadopteerde Playground van Nederland
Daarnaast stimuleren Staedion en Haag Wonen ook op reeds bestaande Krajicek Playgrounds de activiteiten voor de wijk. Staedion beet in oktober 2023 het spits af door als eerste woningcorporatie in Nederland de Krajicek Playground Oranjeplein in de Haagse Schilderswijk te adopteren. Haag
Wonen volgde met de adoptie van Playground Bokkefort in Houtwijk, de plek waar de feestelijke ondertekening plaatsvond. Zo krijgen omwonenden een sportieve ontmoetingsplek in hun Haagse wijk, vergroten de activiteiten de leefbaarheid in de buurt en krijgen kinderen de kans het beste uit zichzelf te halen.

Het Krajicek Model: méér dan Playgrounds aanleggen
Samen met gemeenten legt de Krajicek Foundation in aandachtswijken in heel Nederland Krajicek Playgrounds aan. Dit zijn multifunctionele sportvelden waar kinderen op een sociaal veilige plek, dicht bij huis, onbezorgd kunnen sporten en spelen. Zij worden hierbij minimaal twee keer per week begeleid door professionele sportleiders én door Krajicek Scholarshippers.

Regiomanager Wim de Jong van de Krajicek Foundation: “Op Haagse Playgrounds zullen minimaal twee keer per week activiteiten worden verzorgd door professionele buurtsportcoaches. Belangrijke partner daarin is WSDH. Daarnaast zorgen we vanuit de Krajicek Foundation voor Scholarshippers die de activiteiten begeleiden. Dit zijn jongeren uit de wijk zich in ruil voor een studiebeurs willen inzetten voor de buurt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat dit een levendige plek wordt én blijft!”

Momenteel zijn er diverse Scholarshippers vanuit de Krajicek Foundation actief in Den Haag. Zij zorgen er samen met de partners voor dat honderden kinderen dagelijks gratis buiten kunnen sporten en spelen. Den Haag heeft op dit moment 15 Krajicek Playgrounds, allemaal gelegen in aandachtswijken. Met de uitbreiding van de die Krajicek Playgrounds in Den Haag Zuidwest, komt dat aantal op 18 te liggen.