Woonruimteverdeling

De regio Haaglanden is een regionale woningmarkt. Deze bestaat uit negen gemeenten waarin zeventien woningcorporaties en de corporaties Mooiland en Woonzorg Nederland gezamenlijk hun woningen de in de regio Haaglanden adverteren en verhuren. Bij het verhuren van sociale huurwoningen zijn de corporaties aan regels en afspraken gebonden. De corporaties en gemeenten maken gezamenlijk (lokale) prestatieafspraken en er zijn gemeentelijke huisvestingsverordeningen (voorheen regionaal). De corporaties in de regio Haaglanden spreken onderling ook spelregels af.

In de spelregels staan de doelen en afspraken die de corporaties, aangesloten bij Sociale Verhuurders Haaglanden, op het gebied van woonruimteverdeling maken. De spelregels beslaan het gehele woonruimteverdelingsproces: van de oriëntatiefase tot het ondertekenen van het huurcontract. Woonnet Haaglanden is de basis waarop de corporaties hun woningen aanbieden en speelt daarin dan ook een belangrijke rol.

Lees hier de volledige spelregels woonruimteverdeling.


Woningbezit van de corporaties in regio Haaglanden:

Bekijk hier het woningbezit van de corporaties


Huisvestingsverordeningen 2023-2027

Delft
Den Haag
Leidschendam-Voorburg
Midden Delfland
Pijnacker-Nootdorp
Rijswijk
Wassenaar
Westland
Zoetermeer