08 april 2021

41 gemeenten en marktpartijen sluiten zich aan City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Terug naar overzicht

Op donderdagmiddag 8 april zullen tijdens de Innovatie Expo 41 nieuwe, gemotiveerde partners de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen ondertekenen. Het totaal komt zo op 80 partners.

In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werken steden, provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties zij aan zij om gezamenlijke ambities op het gebied van duurzaam bouwen te verwezenlijken.

Forse opgaven
De komende jaren moet een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Tegelijk staan we voor de opgave om dit duurzaam en energieneutraal te doen, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof.

Ambitieus
De centrale ambitie van de deelnemers in deze City Deal is dan ook om van de bouwsector een drijvende kracht te maken voor de circulaire economie. De komende jaren zal veel moeten veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt.

Innovaties
Gezamenlijk gaan de partners aan de slag met industrieel, demontabel en biobased bouwen. Er wordt gezocht naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Zo draagt de bouwsector bij aan de circulaire economie en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle gebouwvoorraad.

Deze City Deal laat zien dat circulair en conceptueel bouwen bijdragen aan de betaalbaarheid en de voortgang van de bouwagenda.

City Deals
In City Deals werken gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties in gelijkwaardigheid samen aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Het concept van de City Deal is zes jaar geleden ontstaan in het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels zijn 27 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid.

City Deals zijn in diverse onderzoeken van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en de NSOB aangemerkt als krachtige voorbeelden van bestuurlijke innovatie. In 2019 werd aan City Deals een Best Practice-certificaat toegekend tijdens de European Public Sector Awards. Lees meer over City Deals.

De volgende partijen sluiten zich op 8 april aan bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen:

Steden: Venlo, Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Amersfoort, Boxtel, Dordrecht, Zaanstad, Purmerend.
Provincies: Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht.
Overige partners: Centrum Hout, Groen Ontwikkelfonds Brabant, Biobased Creations, Bouwend Nederland, MVO Nederland, BTIC, Brickton, AM Vastgoed, ASR, Blue City, Rabobank, Trivire, Buro Kade, Chainable, De Leidse Sleutels, Healthy Homes, TNO, SVH, The New Block, Treeport,  Stichting Probos, Koopmans Bouw, Parteon, Coup-Group, Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, Woonbron, Pioneering, NEPROM.

Founding partners:

Steden: Leiden, Den Haag, Almere, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen
Provincies: Zuid-Holland, Flevoland
Rijksoverheid: LNV, BZK (BFR, B&E, WM), I&W
Private Partijen: Dura Vermeer, Van Wijnen, BAM, Bouwfonds Property Development (BPD), ASN Bank, Madaster Services Netherlands, Sustainer Homes, Sweco Nederland, ITMOOS, New Horizon, Urban Climate Architects, Finch Buildings, Cepezed projects, Rc Panels
Kennisinstellingen: Universiteit Utrecht (Urban Futures Studio), Hogeschool van Amsterdam, TU Delft (The Green Village) en de Hogeschool Utrecht
Netwerkorganisaties: Platform31, Cirkelstad, De Bouwcampus, Stichting C-creators, iCircl, Netwerk Conceptueel Bouwen, Holland Houtland, Dutch Green Building Council
Vereniging van Woningcorporaties: Aedes

Lees meer over deze City Deal op AgendaStad.nl.

City Deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo werken we samen aan de toekomst van stedelijk Nederland.