Koersplan

De regio Haaglanden heeft enorme volkshuisvestelijke opgaven en de urgentie is hoog. Er zijn op
landelijk, regionaal en lokaal niveau stevige afspraken gemaakt om de opgaven daadwerkelijk te
realiseren. Wij, als samenwerkende woningcorporaties in Haaglanden, willen een zo groot mogelijke
bijdrage leveren met een beperktere investeringscapaciteit dan in de rest van Nederland. Wij gaan
deze uitdaging met enthousiasme aan.

De urgentie en de omvang van de opgaven vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Om onze
doelen en ambities te realiseren moeten we het anders gaan doen; onze samenwerking via SVH staat
daarmee op een kantelpunt. SVH bestaat ruim 25 jaar en waar we ooit begonnen om de
woonruimteverdeling gezamenlijk uit te voeren, hebben we de samenwerking de afgelopen jaren
verbreed naar de andere volkshuisvestelijke thema’s, zoals beschikbaarheid en duurzaamheid. We
hebben ons in SVH-verband de afgelopen jaren vooral gericht op kennisdeling, onderzoeken en
monitoren.

De opgave waar we nu voor staan vereist van ons dat we onze goede traditie van
samenwerken steviger inzetten om onze doelen en ambities te bereiken. We creëren (verbeterde)
randvoorwaarden waardoor de opgave realistisch en uitvoerbaar wordt voor alle individuele
corporaties en zij gezamenlijk een grotere bijdrage kunnen leveren aan de opgaven. Dat vraagt om lef.
Hoe we dat gaan doen en wat dat van ons vraagt? Dat lees je in dit koersplan. Daarnaast vind je hierin
onze concreet geformuleerde doelen en acties, waarop we de komende jaren aanspreekbaar zijn.

Klik hier voor het: Koersplan

Kik hier voor het: Jaarplan 2023

 

Hieronder het aanmeldformulier voor de werkgroepen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Of klik op de LINK