Koersplan

De regio Haaglanden heeft enorme volkshuisvestelijke opgaven en de urgentie is hoog. Er zijn op landelijk, regionaal en lokaal niveau stevige afspraken gemaakt om de opgaven daadwerkelijk te realiseren. Wij, als samenwerkende woningcorporaties in Haaglanden, willen een zo groot mogelijke bijdrage leveren met een beperktere investeringscapaciteit dan in de rest van Nederland. Wij gaan deze uitdaging met enthousiasme aan.

De urgentie en de omvang van de opgaven vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Om onze doelen en ambities te realiseren moeten we het anders gaan doen; onze samenwerking via SVH staat daarmee op een kantelpunt. SVH bestaat ruim 25 jaar en waar we ooit begonnen om de woonruimteverdeling gezamenlijk uit te voeren, hebben we de samenwerking de afgelopen jaren verbreed naar de andere volkshuisvestelijke thema’s, zoals beschikbaarheid en duurzaamheid. We hebben ons in SVH-verband de afgelopen jaren vooral gericht op kennisdeling, onderzoeken en
monitoren.

De opgave waar we nu voor staan vereist van ons dat we onze goede traditie van samenwerken steviger inzetten om onze doelen en ambities te bereiken. We creëren (verbeterde) randvoorwaarden waardoor de opgave realistisch en uitvoerbaar wordt voor alle individuele corporaties en zij gezamenlijk een grotere bijdrage kunnen leveren aan de opgaven. Dat vraagt om lef. Hoe we dat gaan doen en wat dat van ons vraagt? Dat lees je in dit koersplan. Daarnaast vind je hierin onze concreet geformuleerde doelen en acties, waarop we de komende jaren aanspreekbaar zijn.

Klik hier voor het: Koersplan

Kik hier voor het: Jaarplan 2023

Hieronder het aanmeldformulier voor de werkgroepen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Of klik op de LINK