Doorstroming

SVH stimuleert doorstroming op de woningmarkt

De woningnood in Haaglanden is hoog. Steeds meer mensen zoeken een woning, het aanbod loopt terug en de wachttijden lopen op. Nieuwbouw toevoegen is de oplossing om de krapte te verminderen, maar het duurt lang om te realiseren. Gelukkig zijn ook binnen het bestaand bezit mogelijkheden om iets te doen om meer mensen passend te laten wonen: als we de doorstroom op gang helpen, brengen we beweging in de woningmarkt. Zo helpen we zoveel mogelijk woningzoekenden aan voor hen passende woonruimte. Deze toolkit helpt corporaties daarbij.

De doorstroompotentie in Haaglanden
Het aantal corporatiehuurders in Haaglanden dat in een niet-passende woning woont, daalt al een tijd. Toch woont nog zo’n 28% (ruim 20 duizend huishoudens) van de corporatieshuurders in een voor hen te ruime woning. Circa 11.000 huurders daarvan wonen naast ruim óók goedkoop scheef. Dit zijn vooral empty nesters waarvan circa 1/3 wel overweegt te verhuizen.

Wanneer alle Haaglandse corporatiehuurders opnieuw over de woningvoorraad zouden worden verdeeld naar de passendheidsnormen, zijn er voldoende corporatiewoningen in Haaglanden om alle huidige huurders passend te laten wonen. En als 10% van de te ruim wonende empty nesters verhuist naar een kleinere woning, is er voldoende woningaanbod om alle te krap wonende gezinnen van een passende woning te voorzien. Kortom: genoeg noodzaak én potentie om de doorstroom op gang te brengen.

Download de interactieve toolkit
Klik hier om de interactieve toolkit te downloaden.

Waarom deze toolkit?
Deze toolkit is een product van de Bestuursadviescommissie Doorstroming van SVH. De toolkit is een handreiking voor SVH-corporaties die de doorstroom willen bevorderen.