13 februari 2023

Midden-Delfland wint slag met provincie en bouwt weinig sociale huurwoningen

Terug naar overzicht

In Den Haag en Delft ergeren ze zich wild aan Midden-Delfland, de rijkste en qua inwonertal kleinste gemeente in de regio Haaglanden die nauwelijks een bijdrage levert aan de bouw van sociale huurwoningen. De provincie dreigde zelfs met een bouwstop om de groene buffergemeente tot inkeer te dwingen. In het conflict trekt Midden-Delfland aan het langste eind. De gemeente hoeft de komende zeven jaar slechts 99 goedkope huizen te laten bouwen.

Carel Van Der Velden 10-02-23, 13:00

Midden-Delfland (20.000 inwoners) kwam vorig jaar hard in aanvaring met de acht andere gemeenten in de regio Haaglanden. Als enige schaarde de groene buffergemeente zich niet achter een tussentijdse afspraak om in regionaal verband de ellenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen weg te werken. Midden-Delfland zou volgens de buurgemeenten tot 2030 zo’n 540 sociale huurwoningen moeten bouwen.

Inspanning

In Midden-Delfland hoort nu 21 procent van de woningen tot de sociale huursector, veel minder dan in bijvoorbeeld Den Haag en Delft. De bouw van 540 sociale huurwoningen noemde wethouder Wendy Renzen (Bouw, VVD) vorig jaar niet realistisch. Voor Midden-Delfland zou de gevraagde inspanning volgens haar betekenen dat de gemeente tot 2030 niks anders kan bouwen dan sociale huur- of koopwoningen.

De provincie noemde de opstelling ‘teleurstellend’. Zuid-Holland huurde vervolgens een extern bureau in om een oplossing voor het conflict te zoeken. De uitkomst moet voor de andere Haaglanden-gemeenten en woningzoekenden een domper zijn: Volgens de onderzoekers heeft Midden-Delfland een verdedigbare opstelling gekozen door voor de bouw van 99 sociale huurwoningen te opteren. Het bod van Midden-Delfland is volgens het onafhankelijke adviesbureau ‘realistisch, haalbaar en wenselijk’.

Afspraken

Wethouder Wendy Renzen is blij met de uitkomst, waarmee de dreiging van een door de provincie Zuid-Holland afgedwongen bouwstop in Midden-Delfland van de baan is. In totaal denkt Midden-Delfland tot 2030 zo’n 470 woningen te bouwen. Slechts 21 procent van die nieuwbouwhuizen gaat tot de sociale huursector behoren. ,,Als gemeente streven we 30 procent sociaal na in nieuwbouwprojecten. Maar voor een deel van deze projecten zijn in het verleden reeds andere afspraken gemaakt. Verder is veel bouwgrond in handen van particulieren. Dat maakt het lastig om dit af te dwingen.’’

Renzen denkt wel enige winst te kunnen boeken in Maaslandse Zoom, een bouwproject in Maasland voor honderd woningen. ,,Eerst zou er 15 procent sociale huur komen. Maar na een uitspraak van de gemeenteraad in december willen we dit nu uitbreiden tot 30 procent. Dat kan door het deel sociale koopwoningen om te zetten in huur. De handtekeningen zijn gezet, maar het ziet er naar uit dat het gaat lukken.”

In de gemeenteraad in Midden-Delfland zijn diverse partijen teleurgesteld over het bescheiden bouwprogramma in het algemeen en het geringe aantal sociale huurwoningen in het bijzonder. ,,Dit gemeentebestuur kondigde aan 75 woningen per jaar te bouwen”, stelde raadslid Jakob Jongsma (OGP). ,,Als je kunt rekenen, zie je dat dit aantal niet wordt gehaald als je tot 2030 470 woningen bouwt. Ik ben verbaasd dat de provincie nu ineens wel akkoord gaat met ons bouwprogramma. Zit er iemand te slapen of is er ineens geen probleem meer?”

Ook Ed Roeling van Mijn Partij mist ambitie. ,,De afgelopen jaren is er nauwelijks gebouwd en dat zal de komende jaren niet anders zijn. Het gros van de aangekondigde woningen kost bovendien 4,5 ton of meer. Daar hebben de starters in onze gemeente helemaal niets aan.’’