13 februari 2023

De NEPROM verwelkomt nieuw bestuurslid

Terug naar overzicht

Gijsbert van Herk (Staedion) is op 18 januari officieel toegetreden tot het bestuur van de NEPROM, de vereniging van professionele ontwikkelaars. De NEPROM ziet de vertegenwoordiging van woningcorporaties binnen het NEPROM-bestuur als een zeer waardevolle aanvulling.

Van Herk is sinds 2021 bestuursvoorzitter van woningcorporatie Staedion in Den Haag & Haaglanden. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van zorg- en welzijnsinstelling Humanitas. Voor Humanitas was hij als algemeen directeur/gemeentesecretaris, directeur Stadsontwikkeling en directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkzaam bij de gemeente Breda.

“Vanuit Staedion dragen wij met ons maatschappelijk hart bij aan het geluk en de gezondheid van onze huurders door het bieden van een betaalbaar en veilig thuis. Want wonen gaat over mensen. Staedion vormt met haar 44.000 woningen, bedrijfsruimten, winkels en parkeerplaatsen een wezenlijk onderdeel van Den Haag. Door dit gegeven te verbinden aan de doelstellingen van de NEPROM zie ik alleen maar positieve uitkomsten. Op het gebied van volkshuisvesting, woningbouw en leefbaarheid in wijken denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan gebieds- en vastgoedontwikkeling in het algemeen en in het bijzonder voor de NEPROM. Met mijn achtergrond kan ik ook bijdragen aan het verbinden van werelden zoals overheid, zorg, vastgoed, ondernemers en publieke sector.”

Het NEPROM-bestuur bestaat hiermee uit: Heleen Aarts (Amvest), Maarten van Duijn (Heijmans), Phillip Smits (Blauwhoed), Robert Steenbrugge (Stebru), Desirée Uitzetter (BPD Gebiedsontwikkeling), Tobias Verhoeven (Synchroon) en Gijsbert van Herk (Staedion).