17 maart 2022

Staedion biedt logeerplekken voor Oekraïners

Terug naar overzicht

Staedion maakt zich zorgen over de situatie in Oekraïne en in het bijzonder over de mensen die door de oorlog op de vlucht zijn. We dragen graag ons steentje bij aan de opvang van vluchtelingen in Den Haag en omgeving. Daarom hebben we de gemeente Den Haag aangeboden om mee te helpen waar dit kan en op zoek te gaan naar tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen. Deze week worden de eerste woning door vluchtelingen in gebruik genomen. En we zoeken naar meer plekken om vluchtelingen op te vangen.

Tijdelijke logeeradressen
Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter: “Staedion stelt tijdelijke huisvesting beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. In deze woningen kunnen de vluchtelingen in eerste instantie maximaal zes maanden blijven. We stellen in één wooncomplex kamers beschikbaar en daarnaast  ontmoetingsruimten in verschillende wooncomplexen. Hiermee verwachten we ongeveer 100 vluchtelingen een veilige plek te kunnen bieden.  Leuk om te vertellen dat de bewoners van de wooncomplexen met de ontmoetingsruimten zelf met het idee kwamen om deze beschikbaar te stellen. Een initiatief dat wij zeer toejuichen.”

Op zoek naar creatieve oplossingen
Verder zoeken we naar creatieve oplossingen om meer woonruimte te creëren. Bijvoorbeeld in onze wijkkantoren of in gemeenschappelijke ruimten van wooncomplexen. En we verkennen de mogelijkheid om een school tijdelijk in te richten als logeerruimte. We kiezen er vooralsnog voor om geen reguliere huurwoningen voor Oekraïners in te zetten. We houden deze woningen beschikbaar voor de woningzoekenden.

Logeren bij huurders
Een aantal van onze huurders heeft aangegeven graag vluchtelingen thuis op te willen vangen. We begrijpen de behoefte om te helpen, maar we moedigen dit niet aan. We onderzoeken landelijk en met de gemeente wat de mogelijkheden hiertoe zijn. We informeren huurders die dit willen over de onduidelijkheden en de risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en overlast.

Over Staedion
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 37.000 woningen en 6.500 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in de regio Haaglanden. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. Onze missie is een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners. Dat kunnen we niet alleen. Het werken aan een fijne woonomgeving doen we samen met de bewoners en onze (maatschappelijke) partners.