11 oktober 2022

SVH en NEPROM slaan handen ineen

Terug naar overzicht

De NEPROM en Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), nodigen de gemeenten in Haaglanden en de provincie Zuid-Holland uit voor een gezamenlijk proces om tempo te maken met de woningbouwopgave.

Sociale en commerciële woningontwikkelaars, verenigd in de NEPROM en Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), willen een bijdrage leveren aan het realiseren van de afspraken die de minister voor VRO in een woonbod en (voor de gemeenten en corporaties in) regionale woondeals verankert. Wij constateren dat op dit moment (publiek-private) managementinformatie over de voortgang van individuele projecten niet gedetailleerd, betrouwbare en actueel genoeg beschikbaar is om gezamenlijk te kunnen sturen op de totale woningbouwambitie in de regio Haaglanden. Inzicht hierin vormt de basis voor een proces van dialoog en bijsturing om het benodigde tempo te maken. Daarom stellen wij een aanpak voor om dit te organiseren en nodigen we via een gezamenlijke brief de gemeenten aan de Bestuurlijke tafel wonen Haaglanden en de provincie Zuid-Holland uit om mee te doen.

De aanpak vraagt lef en nadrukkelijke tijdsinzet van onze leden. Maar tegelijkertijd zien wij ook ontzettend veel energie en enthousiasme om hiermee te kunnen starten. We hopen dat de gemeenten en provincie dit enthousiasme delen en ingaan op onze uitnodiging. Meer informatie bij Jozefine Hoft.

Brief opstarten marktdialoog Haaglanden