01 november 2022

Wilfried Stribos benoemd tot directeur-bestuurder bij woningcorporatie Arcade

Terug naar overzicht

Per 26 oktober 2022 is Wilfried Stribos benoemd tot directeur-bestuurder bij woningcorporatie Arcade. Het afgelopen jaar heeft Wilfried – als interim directeur-bestuurder – René Lemson vervangen tijdens zijn afwezigheid. Wilfried heeft veel ervaring in de volkshuisvesting en heeft bij diverse corporaties functies vervuld.

De Raad van Commissarissen van Arcade is blij Wilfried Stribos te kunnen benoemen. Ilja van Haaren, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Arcade: “Met zijn ervaring, achtergrond en maatschappelijke betrokkenheid past Wilfried goed bij de opgave en cultuur van Arcade”. Wilfried Stribos: “Na een lange periode van interim functies bij woningcorporaties, kies ik voor een vaste aanstelling. Arcade is een kerngezonde zeer actieve woningcorporatie, een organisatie waar ik graag langer bij betrokken wil blijven. Er liggen voor de komende jaren veel volkshuisvestelijke uitdagingen. Ik kijk er naar uit om dit samen met de medewerkers en stakeholders op te pakken.”

Grote volkshuisvestelijke uitdagingen
Onder leiding van Wilfried is een nieuwe middellange termijnstrategie ontwikkeld, waar een groot draagvlak voor is. Alle medewerkers en diverse stakeholders zijn bij dit proces betrokken geweest. Daarnaast zijn in het afgelopen jaar goede resultaten geboekt. Ook wordt hard gewerkt aan de grote volkshuisvestelijke uitdagingen, zoals: betaalbaarheid en het versnellen van de nieuwbouw voor sociale huurwoningen, het investeren in duurzaamheid, het realiseren van passende woon- en zorgprojecten en het blijven investeren in leefbare wijken.
__________________________________________________________________________

Over Arcade
Arcade is een woningcorporatie en de grootste verhuurder in Westland. Wij hebben bezit in de kernen Ter Heijde, Monster, ’s-Gravenzande, Heenweg, Poeldijk, Naaldwijk, De Lier en Honselersdijk en zijn actief in Den Haag. In totaal bezitten wij circa 10.300 verhuureenheden zoals eengezinswoningen, appartementen en bedrijfsruimtes. Daarnaast hebben wij een ontwikkelportefeuille van 1.250 woningen. Jaarlijks komen gemiddeld circa 400 Haagse en Westlandse woningen van Arcade vrij voor de verhuur. Onze woningen zijn geschikt voor gezinnen, jongeren, ouderen en gehandicapten. Meer informatie is te vinden op www.arcadewonen.nl.