18 november 2022

Bijeenkomst bij stichting Voorall is positief ontvangen

Terug naar overzicht

Op 8 november heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met een groep vrijwilligers van de stichting Voorall. Deze stichting komt op voor de belangen van Hagenaars met een beperking. Eerder dit jaar heeft SVH bij hen al een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de werking van Woonnet Haaglanden. Nu ging het om de vraag: waar loopt men tegenaan bij het zoeken naar een geschikte woning.

Ongelijke kansen
Bij de achterban van Voorall leeft het gevoel dat mensen met een beperking ongelijke kansen hebben bij het verkrijgen van een woning. Zij kwamen met een aantal onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en graag terug willen zien.

    De volgende punten kwamen aan bod:

  • Maak beter duidelijk wat de toegankelijkheid is van de woning;
  • Maak beter duidelijk of de woning aanpasbaar is;
  • Geef voorrang bij geschikte woningen (traploos, met lift) aan mensen met een beperking;
  • Denk ook bij nieuwbouw aan geschikte woningen voor deze doelgroep.

Verder kwamen ook diverse perikelen met de WMO op tafel.

Positieve uitkomst
SVH gaat kijken wat met de aanbevelingen gedaan kan worden. In ieder geval waren er twee belangrijkste uitkomsten: Voorall voelde zich gehoord en kan als meedenker beter worden gevonden!

Meer informatie over stichting Voorall vindt u via https://www.voorall.nl.