13 april 2023

Staedion zoekt ‘friends for friends’

Terug naar overzicht

Om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan, biedt Staedion als één van de vele nieuwe initiatieven, nu friends-contracten aan. Hiermee kunnen twee vrienden samenwonen in een sociale huurwoning en de huur delen. De Haagse woningcorporatie gaat woningzoekenden die geen vriend hebben om mee samen te wonen aan elkaar koppelen.

Het CBS[1] voorziet dat in 2047 bijna 1 op de 4 volwassenen alleenstaand is. Tanja Riet, projectmanager Verhuur bij Staedion: “Bij Staedion werd in 2022 70% van de vrijgekomen, sociale huurwoningen verhuurd aan alleenstaanden. Vaak zijn dit woningen die geschikt zijn voor meerdere personen. Om de woningnood tegen te gaan zoeken we naar oplossingen om meer mensen samen te laten wonen, in verschillende vorm

Beter benutten bestaande woningvoorraad

Volgens Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion, moeten we het bestaand woningbezit beter benutten. “We hebben de afgelopen 70 jaar met name gebouwd voor gezinnen. Terwijl nu bijna de helft van de mensen alleenstaand is. Het huidige aanbod sluit niet meer aan op de vraag. Dan kun je hard inzetten op nieuwbouw, wat ook nodig is. Maar we moeten ook kijken hoe we de grotere woningen, waar veel alleenstaanden in wonen, beter kunnen benutten. Zeker gezien de enorme vraag naar woonruimte. Dat kan op vele manieren en friends-contracten is één van de oplossingen die Staedion aanbiedt.”

Huren met een vriend

Er zijn nu veel drempels voor huurders om te gaan samenwonen en een woning te delen. Van Herk: “Voorheen was het alleen mogelijk om samen te wonen als je een duurzaam gemeenschappelijk huishouden hebt, in veel gevallen een liefdesrelatie. Of je kon als vrienden samenwonen, maar dan in een vrijesectorwoning. Met de friends-contracten van Staedion hoeft dit niet en kunnen ook twee vrienden met elkaar samenwonen in een sociale huurwoning. De huurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het betalen van de huur. En met het gezamenlijk inkomen is het mogelijk dat zij dan in zo’n situatie wel in aanmerking komen voor woningen waar zij als alleenstaande geen kans op maken.”

Samenwonen op het Maanplein (Den Haag)

Staedion levert in mei 140 sociale huurwoningen op in het nieuwbouwproject Elara aan het Maanplein in Den Haag. Vijfentwintig van deze woningen worden verhuurd als friends-woning. Via een advertentie op Woonnet Haaglanden kunnen geïnteresseerden zich inschrijven. Riet: “Staedion biedt voor de kandidaten van de friends-woningen twee opties aan: de kandidaat heeft zelf een vriend om mee samen te wonen. Of de kandidaat heeft geen vriend om mee samen te wonen. Dan gaan wij op zoek naar een geschikte friend. Deze friend zoeken wij uit de reacties van de woningzoekenden die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen, bijvoorbeeld door een te korte inschrijfduur. Zo maken zij toch nog een kans om in aanmerking te komen als bijwonende vriend.”

Speeddaten voor een woning

Het koppelen van deze vrienden vindt plaats via een speeddate evenement in mei. Staedion werkt hierbij samen met Mate & Date, een adviesbureau o.a. op het gebied van vriendschapsbemiddeling. “En heb je wel een vriend om mee samen te wonen? Dan kan je met Mate & Date in gesprek om te kijken of je naast vrienden ook geschikte huisgenoten bent. We willen natuurlijk zoveel mogelijk succesvolle friendscontracten.”

Over Staedion

Met ons maatschappelijk hart dragen wij bij aan het geluk en de gezondheid van onze huurders door het bieden van een veilig en betaalbaar thuis. Want wonen gaat over mensen. Wij verhuren 44.000 woningen, winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in de regio Haaglanden. Samen met onze huurders en partners werken wij aan een prettige woonomgeving. Wij gaan voortvarend door met het renoveren en verduurzamen van onze woningen en maken ons sterk voor het bouwen van maar liefst 7.500 nieuwe woningen. Samen thuis, voor nu en later.

www.staedion.nl

 

[1] Bron: CBS,2018: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/26/honderd-jaar-alleenstaanden